Hlavná stránka

Valné zhromaždenie CSSM zasadalo v Bulharskom kultúrnom dome

V centre pozornosti školy


PrvétohtoročnériadnezasadnutieValného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa uskutočnilo 28. septembra v Bulharskom kultúrnom dome v Budapešti.

Ďalej
Odišiel Juraj Ando

Vo veku 55. rokov nás navždy opustil poslanec Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, prvý konateľ obchodnej spoločnost Legatum s.r.o. historik, etnograf a muzeológ Juraj Ando. Bol vynikajúcim znalcom ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. Pracoval v Kultúrnom výbore CSSM a bol členom Kuratória Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 1. októbra 2021 o 14. hodine na evanjelickom cintoríne v mestskej časti Jamina (Ul. Tompa) v Békešskej Čabe.

 

Odpočívaj v pokoji, Ďurko!