Hlavná stránka

Súbeh Úradu CSSM na miesto mládežníckeho referenta

2023.07.11.

 Úrad Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku vypisuje súbeh

na miesto

mládežníckeho referenta

Podmienky:
Vysokoškolské vzdelanie, znalosť slovenského jazyka na najvyššom stupni. Uprednostňuje sa uchádzač, ktorý má vysokoškolské vzdelanie zo slovenčiny, maturitu v slovenskom gymnáziu v Maďarsku a patrí k slovenskej národnosti v Maďarsku.


K súbehu treba pripojiť:
Odborný životopis, výpis z registra trestov a kópiu dokumentov o vzdelaní.
Súbeh treba poslať do 21. augusta 2023 na adresu:
Úrad Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
1114 Budapest, Fadrusz u.11/A
Email: maria.matejdesz@slovaci.hu
Oficiálny výpis súbehu, ktorý obsahuje podrobné informácie a podmienky, je uverejnený na domovej stránke https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

 Administratívna prestávka v Úrade Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku svojim uznesením č. 75/2023 (30.V.) OSZÖ KGY rozhodlo o vyhlásení administratívnej prestávky v Úrade CSSM od 21. júla 2023 do 20. augusta 2023.
Počas administratívnej prestávky bude Úrad v pracovných dňoch v prevádzke od 8.00 do 15.30 hod. Jednotlivé oddelenia - sekretariát, ekonomické oddelenie - budú mať službu, aby zabezpečili plynulý chod Úradu a plnenie jeho úloh.

V Budapešti 5. júla 2023

Dr. Zoltán Szabó
vedúci úradu CSSM

 

Pozvánka - DSM

2023.06.21.

Pozvánka - DSM

 Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku

Vás srdečne pozývajú na oslavy
DŇA SLOVÁKOV V MAĎARSKU,
ktoré sa budú konať 1. júla 2023 (v sobotu) v Níži.

Pozvánka

2023.06.20.

Pozvánka

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Vás srdečne pozýva

na Ekumenické stretnutie národnostných speváckych zborov a koncert chrámovej hudby,
ktoré sa uskutoční 2. júla 2023 o 13.30 hodine pri vonkajšom oltári pútnického miesta Mátraszentimre - Fallóskút
(GPS súradnice: 47.91033, 19.849849)

Program:

Od 12:00 hodiny svätú omšu celebruje Ferenc Kakuk, riaditeľ kancelárie Jágerskej arcidiecézy

Prítomných pozdravia:
Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka CSSM
Judita Kaszalová Szabadová, predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy

 

Vystúpia:
Spevácka skupina „HORENKA” z Novej Huty, Spevokol
Čabianska ružička (Békešská Čaba), Ečerský národnostný a
cirkevný spevácky zbor „Ecseri Dalárda”, Harličky (Nové Mesto
pod Šiatrom), Miešaný spevácky zbor v Taksonyi, Slovenský páví
krúžok v Poľnom Berinčoku, Budapeštiansky slovenský spevácky
zbor Ozvena, Ženský spevácky zbor Kvety hút (Pálháza), Miešaný
zbor Pro Musica (Pišpek,) Ženský spevácky zbor Rozmarín
(Baňačka)


Spoluorganizátori:
Parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik
Katolícka farnosť (Svätého Imricha) v Alkári
Slovenská národnostná samospráva v Alkári

Podporovatelia:
Úrad vlády Maďarska
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Konkurz na udelenie individuálnej Ceny Štefana Lamiho

2023.06.07.

 Výzva CSSM

Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku vypisuje konkurz na udelenie individuálnej Ceny Štefana Lamiho, ktorá sa odovzdáva pri príležitosti Celoštátnej kvalifikačnej prehliadky slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov v Maďarsku „Vo víre tanca“, ktorú usporiada Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku.

Individuálna cena sa udeľuje odborníkovi, ktorý svoju činnosť na poli tradičnej tanečnej kultúry (ako tanečný pedagóg, choreograf, výskumník na poli tanečnej antropológie) vykonáva na vysokej úrovni v kruhu slovenskej komunity s cieľom posilnenia etnickej identity ich členov, resp. v záujme uchovávania tradičnej slovenskej tanečnej kultúry Slovákov v Maďarsku.
Kandidátov na individuálnu cenu môžu nominovať právnické osoby, a to slovenské národnostné samosprávy, slovenské národnostné inštitúcie, registrované slovenské národnostné občianske združenia v Maďarsku. Jedna organizácia môže kandidovať len jednu osobu.
Návrh musí obsahovať:
1. doklad o právnej subjektivite navrhovateľa,
2. stručný životopis navrhovanej osoby a
3. predkladaciu správu s odôvodnením návrhu.
Návrhy treba podať písomne (akceptuje sa aj elektronická forma), do 31. augusta 2023 na adresu CSSM (oszo@slovaci.hu / 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A.).