Hlavná stránka

Didaktický kurz pre učiteľov slovenského jazyka: Na opačnom póle

2022.07.12.

 

15.08.2022 - 19.08.2022


Päťdňový kurz realizovaný online formou je určený učiteľkám a učiteľom slovenčiny pôsobiacim v zahraničí, ktorí majú záujem zdokonaliť si svoje teoretické znalosti, ale najmä praktické didaktické zručnosti pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Ponúkame online webináre vedené skúsenými lektorkami a lektormi v oblasti metodiky výučby SakoCJ a prakticky orientované online workshopy. Forma webinárov je zvolená tak, aby účastníci kurzu mohli aktívne vstupovať do ich realizácie a obohatili sme sa vzájomne svojimi skúsenosťami.


Celkový rozsah online výučby je 10 x 90-minútových výučbových blokov (1. blok 13:00 – 14:30 (CET), 2. blok 15:00 – 16:30 (CET)).


Po absolvovaní kurzu dostanú účastníci certifikát.


Prihlásiť sa môžete do 24.07.2022 cez portál:

slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/odborno-metodicky-seminar-pre-ucitelov-slovenskeho-jazyka-v-zahranici-3

 

Deň Slovákov v Maďarsku 2022

Srdečne Vás pozývame na Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý sa v tomto roku uskutoční na Sarvaši, v meste ktoré oslavuje v roku 2022 svoje 300. výročie znovuosídlenia slovenskými obyvateľmi.


Tešíme sa na Vás!