A Magyarországi Szlovákokért
Közhasznú Alapítvány

Naša budúcnosť v laviciach škôl

Často opakovaná a ošúchaná fráza, že deti sú budúcnosťou, a že v škole sa vychováva nová generácia národa v prípade slovenskej komunity v Maďarsku platí viac, ako v prípade národa, alebo národnosti v menej pokročilej fáze asimilácie. V našich podmienkach škola od rodiny prevzala úlohu odovzdávania slovenského jazyka a kultúry, preto sa stala najdôležitejším článkom a zároveň zárukou prežitia národnosti. Význam slovenského národnostného pedagóga a slovenskej národnostnej inteligencie v týchto podmienkach vzrástol.

 

Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Legatum (dnes SlovakUm) v roku 2008 založilo Verejnoprospešnú nadáciu Za Slovákov v Maďarsku. Najdôležitejším cieľom nadácie je podpora pestovania kultúrneho dedičstva slovenskej národnosti a rozvíjanie vyučovania slovenského jazyka pomocou cien, štipendií a grantov. Ťažiskom činnosti nadácie sa stal Program pre nadaných vypracovaný pedagogickým zborom čabianskej školy v záujme napomáhania zaškoľovania slovenských gymnázií v Békešskej Čabe a v Budapešti, ktorý začala realizovať CSSM v školskom roku 2006/2007. V X. ročníku programu, v roku 2017 sa do programu zapojilo 23 žiakov a úspešne ho skončilo 15 nových gymnazistov. Absolventi našich gymnázií pokračujú v štúdiách na domácich a na slovenských univerzitách a po ukončení štúdia rozširujú rady slovenskej inteligencie v Maďarsku.

 

Návštevníkom tejto stránky dávame do pozornosti informácie o tom, ako sa môžu žiaci a mentori zapájať do nášho programu, o doterajších výsledkoch programu, ako aj údaje o tom, koľko škôl, žiakov a učiteľov-mentorov sa do Programu pre nadaných zapája. Na výsledkoch má rozhodujúci podiel Ministerstvo ľudských zdrojov, ktoré od začiatku finančne podporuje náš program. Veľké zásluhy majú na úspešnom fungovaní nadácie a programu aj členovia kuratória, dozornej rady, spolupracovníci Nadácie a Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku. Všetkým patrí úprimná vďaka!

 

Alžbeta Hollerová Račková

predsedníčka CSSM

 

 

1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A

+36 1 466 9463

+36 1 386 8759

mszka@slovaci.hu