Jövőnk az iskolapadokban

Az a gyakran ismételt frázis, hogy a jövőnk gyermekeinkben van, hogy a jövő nemzedék az iskolapadokban formálódik, kiemelten fontos a magyarországi szlovák nemzetiség vonatkozásában. Nemzetiségi iskoláink átvették a szülők, családok nyelv- átörökítő szerepét, így ők lettek a nemzetiség túlélésének kulcsfontosságú katalizátorai. Jelentősen nőtt a szlovák nemzetiségi pedagógusok a szlovák nemzetiségi intelligencia küldetése.

 

Az Országos Szlovák Önkormányzat gazdasági társaságán, a Legatumon (ma SlovakUm) keresztül 2008-ban alapította meg a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítványt. Az Alapítvány legfontosabb célja a szlovák nemzetiség kulturális öröksége fejlesztésének támogatása, valamint a szlovák nyelvoktatás fejlesztése díjak, ösztöndíjak és alapok által. Az Alapítvány legfőbb tevékenysége a „Tehetséges tanulókért ösztöndíjprogram“ működtetése. A programot a békéscsabai szlovák iskola pedagógiai közössége dolgozta ki azzal a céllal, hogy javítsa a békéscsabai és a budapesti gimnázium beiskolázási adatait. A program 2006/2007 tanévben indult. 2017-ben a X. évfolyamába már 23 tanuló jelentkezett és 15 teljesítette azt sikeresen. Gimnáziumaink végzősei tanulmányaikat hazai és szlovákiai felsőoktatási intézményekben folytatják, később pedig a magyarországi szlovák értelmiség létszámát gyarapítják.

 

A weboldal látogatója információkat szerezhet arról, hogyan kapcsolódhatnak be a tanulók és mentorok programunkba, milyenek az eredményességi mutatók, valamint arról is kik, mely iskolákból kapcsolódtak be az évek során a programba. A program működtetéséhez jelentősen hozzájárult az EMMI, hiszen kezdetek óta anyagilag támogatja a programot. A sikeres működés köszönhető azoknak kis, akik segítik ezt a munkát: a Kuratórium és Felügyelő Bizottság tagjainak, az Alapítvány és a Magyarországi Szlovákok Pedagógiai és Módszertani Központja munkatársainak. Őszinte köszönet érte!

 

Hollerné Racskó Erzsébet

az OSZÖ elnöke

 

1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A

+36 1 466 9463

+36 1 386 8759

mszka@slovaci.hu