Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Alžbeta Hollerová Račková (predsedníčka)

Tomáš Nagy (podpredseda)

František Zelman (podpredseda)

Mária Nagyová (predsedníčka Kultúrneho a mládežníckeho výboru)

Dr. Ferdinand Egyed (predseda Výboru pre verejné obstarávanie)

Ildika Klauszová Fúziková (predsedníčka Náboženského a sociálneho výboru)

Michal Lásik (predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru)

Dr. Zuzana Szabová (predsedníčka Finančného výboru)

Silvia Glücková Šalgaiová (členka Náboženského a sociálneho výboru)

Zuzana Hollósyová (členka Kultúrneho a mládežníckeho výboru)

Dr. Ondrej Horváth (člen Výboru pre verejné obstarávanie)

Matej Kešjár (člen Finančného výboru)

Ruženka Komjáthiová (členka Výchovno-vzdelávacieho výboru)

Júlia Kucziková (členka Výchovno-vzdelávacieho výboru)

Melinda Csapová Mesniková (členka Finančného výboru)

Judita Lénártová Orliczká (členka Finančného výboru)

Marta Papučková Glücková (členka Výchovno-vzdelávacieho výboru)

Etelka Rybová (členka Náboženského a sociálneho výboru)

Katarína Szabová Tóthová (členka Kultúrneho a mládežníckeho výboru)

Monika Szelényiová (členka Kultúrneho a mládežníckeho výboru)

Zsolt Szilágyi (člen Finančného výboru)

Marta Demjénová

Erika Zemenová Palečková

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat