Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie

Kultúrneho a mládežníckeho výboru

Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku,

ktoré sa bude konať

16. februára 2015 /v pondelok/ o 10.00 hodine

v sídle CSSM (Fadrusz u. 11/A.)

Program zasadnutia:

1. Prerokovanie organizačného a prevádzkového poriadku Kultúrneho a mládežníckeho výboru

2. Prerokovanie pracovného plánu Kultúrneho a mládežníckeho výboru na rok 2015

3. Prerokovanie prepracovaných pracovných plánov regiónov OC CSSM na rok 2015

Pozvaná: riaditeľka OC CSSM

4. Prerokovanie prepracovaného pracovného plánu Ľudových novín v rámci s.r.o. Legatum na rok 2015

Pozvané: šéfredaktorka Ľudových novín, konateľka s.r.o. Legatum

5. Prerokovanie návrhu na modifikáciu zakladajúcej listiny a organizačného a prevádzkového poriadku OC CSSM

6. Prerokovanie návrhu na modifikáciu zakladajúcej listiny a organizačného a prevádzkového poriadku s.r.o. Legatum

7.         a) Vypísanie súbehu na miesto riaditeľa Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku

            b) Vypísanie súbehu na miesto na miesto konateľa Vydavateľstva Slovo

- Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti, s.r.o.

8. Vypísanie súbehu na miesto šéfredaktora Ľudových novín

9. Vypísanie súbehu CSSM na podporu miestnych slovenských aktivít a masmédií

10. Prerokovanie žiadostí o usporiadaní Dňa Slovákov v Maďarsku

11. Výpis výzvy na udelenie vyznamenania Za našu národnosť

12. Prerokovanie rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2015

Pozvaná: hospodárska vedúca

13. Iné (Listy adresované predsedníčke CSSM a šéfredaktorke Ľudových novín)

Počítame s Vašou účasťou aj na valnom zhromaždení 24. februára 2015 o 10.00 hodine v sídle CSSM.

S pozdravom:

Imrich Fuhl

predseda KV CSSM

Budapešť, 10. februára 2015


Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat