Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Ev. č.: 330-1/2015

Vybavuje: Mária Matejdesová

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie

Finančného výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku,

ktoré sa bude konať

21. apríla (v utorok) 2015 o 10.00 hodine

v sídle CSSM (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A.)

Návrh na program rokovania:

1. Informácie o referáte a ročnej finančnej uzávierke CSSM a jej inštitúcií na rok 2014 - predsedníčka výboru, hospodárka vedúca

2. Schválenie pravidiel verejných obstarávaní CSSM - predsedníčka výboru

3. Schválenie návrhu výšky nájomného hosťovských izieb v sídle CSSM - predsedníčka výboru

4. Prerokovanie ročnej kontrolnej správy vnútornej kontroly - predsedníčka výboru

5. Schválenie návrhu cieľových úloh predsedníčky CSSM - predsedníčka výboru

6. Schválenie návrhu na miesto konateľa hospodárskej spoločnosti SlovakUm s.r.o - predsedníčka výboru

7. Schválenie návrhu na miesto riaditeľa Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku - predsedníčka výboru

8. Schválenie návrhu na miesto vedúceho úradu CSSM - predsedníčka výboru

9. Iné

Počítame s Vašou účasťou!

Dr. Zsuzsanna Szabó, v.r.

predsedníčka

Budapešť, 14. apríla 2015

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat