Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

POZVÁNKA
 
 
Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na  zasadnutie
 
   Kultúrneho výboru CSSM,
 
ktoré sa bude konať
 
30. apríla 2014, v stredu o 10.00 hodine v sídle CSSM
 
 
Program zasadnutia:
 
1.   Príprava návrhu na rozdelenie financií z konkurzu CSSM 
2.   Prerokovanie publikačnej činnosti CSSM
3.   Návrhy na udelenie vyznamenania „Za našu národnosť“
4.   Prípravy na Deň Slovákov v Maďarsku
      Pozvaná: Erika Zemenová Palecsková 
5.   Modifikácie zakladajúcich listín inštitúcií CSSM
6.   Pripomienkovanie finančnej uzávierky CSSM a jej inštitúcií na rok 2013
            Pozvaná: Marta Sebestyénová
      7.   Iné                                  
 
 
                  S pozdravom
 
       
                                                
                                                                Katarína Szabóová Tóthová                          
                                                                      predsedníčka KV v.r.                    
Budapešť   23. apríla 2014

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat