Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Finančný výbor

Dr. Zuzana Szabová (predsedníčka)

Matej Kešjár

Melinda CsapováMesniková

Judita Lénártová Orliczká

Zsolt Szilágyi

Výchovno-vzdelávací výbor

Michal Lásik (predseda)

Ruženka Komjáthiová

Júlia Kucziková

Marta Papučková Glücková

Judita Kaszalová Szabadová

Kultúrny a mládežnícky výbor

Mária Nagyová(predsedníčka)

Zuzana Hollósyová

Katarína Szabová Tóthová

Ondrej Kiszely

Monika Szelényiová

Náboženský a sociálny výbor

Ildika Klauszová Fúziková (predsedníčka)

Silvia Glücková Šalgaiová

Etelka Rybová

Attila Spišák

Mária Galántaiová

Výbor pre verejné obstarávanie

Dr. Ferdinand Egyed (predseda)

Dr. Ondrej Horváth

Alžbeta Szabová

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat