Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Modernizácia učebných pomôcok pre slovenské národnostné školy v Maďarsku / Projekt TÁMOP-3.4.1A-11/1 Pomoc národnostnej výučbe a výchove / 17 autorov - 72 učebných pomôcok

 

Metodické príručky - Smernice a návrhy učebných osnov - Ciele a úlohy

Kiegészítő anyagok - Tanmenetjavaslatok - Tanári segédletek

Róbert Kiss Szemán: Slovenská literatúra pre 12. ročník
/ Antológia slovenskej literatúry pre 12. ročník                                             www.slovaci.hu/X/re30423.pdf

Anna Kondacsová: Základné ciele a úlohy
vyučovacieho predmetu Slovenská vzdelanosť 5-6                                      www.slovaci.hu/X/re30426.pdf

Dr. Paál Tamásné: Ľudské telo a zdravie
/ Biológia pre 8. ročník                                                                                              www.slovaci.hu/X/re30430.pdf

Miklós Száray: Smernice a návrhy učebnej osnovy
k učebnici Dejepis III. pre 11. ročník stredných škôl                                    www.slovaci.hu/X/re30431.pdf

A. Uhrinová-Hornoková - R. Kiss Szemán - M. Lásik - M. Žiláková:
Dejiny a kultúra Slovákov v Maďarsku pre 9.-10. ročník                             www.slovaci.hu/X/re30436.pdf

Erika Lázárová - Daniela Onodiová: Metodická príručka
k čítanke pre 5. a 6. ročník                                                                                      www.slovaci.hu/X/re30449.pdf

Miloslava Némethová: Metodická príručka 1
/ Obrázková slovenčina 1                                                                                       www.slovaci.hu/X/re303312.pdf

KÓD CÍM SZERZŐ(k) MŰFAJ MEGJELENÉS ONLINE ELÉRHETŐSÉG
KT-1220/M2 Szlovák népismeret 2. Szabó Mónika munkafüzet nyomtatott https://adobe.ly/2yulC0l
KT-1220/M3 Szlovák népismeret 3. Szabó Mónika - Csipka Rozália munkafüzet nyomtatott https://adobe.ly/2igy6md
KT-1220/M4 Szlovák népismeret 4. Szabó Mónika - Csipka Rozália munkafüzet nyomtatott https://adobe.ly/2ggkrre
KT-1220/DT Tanári kézikönyv 1-4. Szabó Mónika - Csipka Rozália elektronikus módszertani segédlet CD https://adobe.ly/2gLk74o
KT-1220/CD Hanganyag szlovák népismerethez 1. Szabó Mónika - Csipka Rozália hanganyag CD http://www.konsept.hu/fl/szlovak_nepismeret_2-4_hanganyag.zip
KT-1208/CD Hanganyag a Slovenčina 5. tankönyvhöz Lázár Erika hanganyag CD http://www.konsept.hu/fl/szlovak5.zip
KT-1208/D Slovenčina 5. Lázár Erika interaktív flipbook online http://www.konsept.hu/1208d/
KT-1208/F Slovenčina 5-8. feladatlap Lázár Erika feladatlap CD http://www.konsept.hu/fl/slovencina_5-8_test.zip
KT-1209/CD Hanganyag a Slovenčina 6. tankönyvhöz Lázár Erika hanganyag CD http://www.konsept.hu/fl/szlovak6.zip
KT-1209/D Slovenčina 6. Lázár Erika interaktív flipbook online http://www.konsept.hu/1209d/
KT-1210/CD Hanganyag a Slovenčina 7. tankönyvhöz Lázár Erika hanganyag CD http://www.konsept.hu/fl/szlovak7.zip
KT-1210/D Slovenčina 7. Lázár Erika interaktív flipbook online http://www.konsept.hu/1210d/
KT-1211/CD Hanganyag a Slovenčina 8. tankönyvhöz Lázár Erika hanganyag CD http://www.konsept.hu/fl/szlovak8.zip
KT-1211/D Slovenčina 8. Lázár Erika interaktív flipbook online http://www.konsept.hu/1211d/
KT-1208/DT Elektronikus módszertani segédlet 5-8 Lázár Erika elektronikus módszertani segédlet CD https://adobe.ly/2yhRq9K
KT-1201/D Slovenčina 1. Majernyík Istvánné -Szabóné Szász Katalin interaktív flipbook online http://www.konsept.hu/1201d/
KT-1202/D Slovenčina 2. Majernyík Istvánné -Szabóné Szász Katalin interaktív flipbook online http://www.konsept.hu/1202d/
KT-1204/D Slovenčina 3. Majernyík Istvánné -Szabóné Szász Katalin interaktív flipbook online http://www.konsept.hu/1203d/
KT-1206/D Slovenčina 4. Majernyík Istvánné -Szabóné Szász Katalin interaktív flipbook online http://www.konsept.hu/1204d/
KT-1201/DT Slovenčina 1-4. digitális tanári kézikönyv Majernyík Istvánné -Szabóné Szász Katalin elektronikus módszertani segédlet online http://www.konsept.hu/1201dt/
           
KÓD
CÍM
SZERZŐ(K) ONLINE ELÉRHETŐSÉG
30440 Hudobná výchova 3-4. Marta Pálmaiová www.slovaci.hu/X/NT-30440.pdf
30440/M Hudobná výchova pracovný zošit 3. Marta Pálmaiová www.slovaci.hu/X/30440M.pdf
30441/M Hudobná výchova pracovný zošit 4. Marta Pálmaiová www.slovaci.hu/X/NT-30441M.pdf
30434/CD Hudobná výchova 1-4. CD Marta Pálmaiová www.slovaci.hu/X/30434-CD.zip
30448 Szlovák kommunikáció 9-12. Zuzana Benková www.slovaci.hu/X/NT-30448.pdf
30448/F Szlovák kommunikáció 9-12. Felmérőlapok Zuzana Benková www.slovaci.hu/X/NT-30448F.pdf
30449 Szlovák olvasókönyv 5-6. Erika Lázárová - Daniela Onodiová www.slovaci.hu/X/NT-30449.pdf
30449/F Szlovák olvasókönyv 5-6. Felmérőlapok Erika Lázárová - Daniela Onodiová www.slovaci.hu/X/NT-30449F.pdf
30449/CD Szlovák olvasókönyv 5-6. CD Erika Lázárová - Daniela Onodiová

www.slovaci.hu/X/30449-CD-5oszt.zip

www.slovaci.hu/X/30449-CD-6oszt.zip
30426/M Szlovák népismeret 5-6. Munkafüzet Anna Kondacsová www.slovaci.hu/X/NT-30426M.pdf
30425/M Szlovák népismeret 7-8. Munkafüzet Anna Kondacsová www.slovaci.hu/X/NT-30425M.pdf
30425/CD Szlovák népismeret 5-8. CD Anna Kondacsová www.slovaci.hu/X/30425-CD.zip
30450 Szlovák népismeret 11-12. A. Uhrinová-Hornoková - R. Kiss Szemán - M. Lásik - M. Žiláková www.slovaci.hu/X/NT-30450.pdf
30451 Módszertani kézikönyv óvodai fejlesztéshez Csilla Cséffaiová Eperjesiová www.slovaci.hu/X/NT-30451.pdf
30442/I-II Környezetismeret 1. (00143/I-II) Hartdégenné Rieder Éva

www.slovaci.hu/X/30442I.pdf

www.slovaci.hu/X/30442II.pdf
F30442/I-II Környezetismeret 1. Flipbook (F00143/I-II) Hartdégenné Rieder Éva

www.slovaci.hu/X/F30442-I.pdf

www.slovaci.hu/X/F30442-II.pdf
30443/I-II Környezetismeret 2. (00243/I-II) Hartdégenné Rieder Éva

www.slovaci.hu/X/30443I.pdf

www.slovaci.hu/X/30443II.pdf
F30443/I-II Környezetismeret 2. Flipbook (F00243/I-II) Hartdégenné Rieder Éva

www.slovaci.hu/X/F30443-I.pdf

www.slovaci.hu/X/F30443-II.pdf
30444 Környezetismeret 3. (00343) Hartdégenné Rieder Éva - Gébert Imre www.slovaci.hu/X/30444.pdf
30445 Környezetismeret 4. (00443/1) Hartdégenné Rieder Éva www.slovaci.hu/X/30445.pdf
30427/M Történelem 7. Munkafüzet (00775/M) Helméczy Mátyás www.slovaci.hu/X/30427M.pdf
30427/F Történelem 7. Flipbook (00775/F) Helméczy Mátyás www.slovaci.hu/X/30427F.pdf
30428 Történelem 8. (00875) Helméczy Mátyás www.slovaci.hu/X/30428.pdf
30428/M Történelem 8. Munkafüzet (00875/M) Helméczy Mátyás www.slovaci.hu/X/30428M.pdf
30428/F Történelem 8. Flipbook (00875/F) Helméczy Mátyás www.slovaci.hu/X/30428F.pdf
30446 Földrajz 9. (16130)

Kereszty-Sárfalvi-Nagy-Nemerkényi

www.slovaci.hu/X/30446.pdf
30446/M Földrajz 9. Munkafüzet (16130/M) Kereszty-Sárfalvi-Nagy-Nemerkényi www.slovaci.hu/X/30446M.pdf
30447 Földrajz 10. (16230) Bernek Ágnes www.slovaci.hu/X/30447.pdf
30447/M Földrajz 10. Munkafüzet (16230/M) Bernek Ágnes www.slovaci.hu/X/30447M.pdf
F30331/2 Slovenčina 1. Flipbook Miloslava Némethová www.slovaci.hu/X/F30331-2.pdf
F30342/1 Slovenčina 2. Flipbook Miloslava Némethová www.slovaci.hu/X/F30342-1.pdf
F30351/2 Slovenčina 3. Flipbook Miloslava Némethová www.slovaci.hu/X/F30351-2.pdf
F30374/1 Slovenčina 4. Flipbook Miloslava Némethová www.slovaci.hu/X/F30374-1.pdf
30331/CD Slovenčina 1-4. CD Miloslava Némethová www.slovaci.hu/X/30331-CD.zip

Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.