Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) vypisuje konkurz na udelenie individuálnej Ceny Štefana Lamiho, ktorá sa odovzdáva pri príležitosti Celoštátnej kvalifikačnej prehliadky slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov v Maďarsku Vo víre tanca.

Individuálna cena sa udeľuje odborníkovi, ktorý svoju činnosť na poli tradičnej tanečnej kultúry (ako tanečný pedagóg, choreograf, výskumník na poli tanečnej antropológie) vykonáva na vysokej úrovni v slovenskej komunite s cieľom posilnenia etnickej identity ich členov, resp. v záujme uchovávania tradičnej slovenskej tanečnej kultúry Slovákov v Maďarsku.

Kandidátov na individuálnu cenu môžu nominovať právnické osoby, a to slovenské národnostné samosprávy, slovenské národnostné inštitúcie, registrované slovenské národnostné občianske združenia v Maďarsku. Jedna organizácia môže nominovať len jednu osobu.

Návrh musí obsahovať:

- doklad o právnej subjektivite navrhovateľa,

- stručný životopis navrhovanej osoby a

- predkladaciu správu s odôvodnením návrhu.

Návrhy treba podať písomne (akceptuje sa aj elektronická forma), do 15. augusta 2015 na adresu CSSM (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A.)

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat