Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) vypisuje súťaž na obsadenie miesta riaditeľa Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) so sídlom v Budapešti.

Nástup: od 1. mája 2015. Poverenie bude platiť na päť rokov.

Podmienky:

- vysokoškolské vzdelanie z odboru slovenčiny, osvety, muzeológie alebo národopisu

- dobré organizačné a komunikačné schopnosti,

- znalosť súčasného stavu Slovákov v Maďarsku,

- znalosť slovenského jazyka,

- prax vo vedúcej funkcii.

Plat: podľa dohody.

Termín doručenia konkurzných prác: do 31. marca 2015 na adresu CSSM (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A). Obálku označte heslom: Súbeh na miesto riaditeľa Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku.

Prihlášky majú obsahovať:

- odborný životopis,

- kópie dokumentov o získanom vzdelaní,

- výpis z registra trestov,

- koncepciu činnosti a organizovania práce ÚKSM v rozsahu maximálne troch strán.

Zaslané práce posúdi odborný výbor CSSM. Výsledok bude vyhlásený 28. apríla 2015 po zasadnutí Valného zhromaždenia CSSM.

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat