Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Por .

číslo

Meno, názov uchádzača,

evidenčné číslo, adresa

Žiadaná

suma

Schválená

suma

1

VII.B/79/2012 Budap.slov.spev.zbor OZVENA, 1131 Bp., Jász u. 94

100.000

30.000

2

VII./B/79-a/2012 Budap.slov.spev.zbor OZVENA, 1131 Bp., Jász u. 94

100.000

30.000

3

VII.B/87/2012 SS XIII.obv. Bp., 1131 Övezet u. 5.

100.000

40.000

4

VII.B/92/2012 SNS Kerepeš, 2144 Vörösmarty u. 2.

100.000

50.000

5

VII.B/93/2012 Pobočka, 2625 Kóspallag, Deák F. u. 1.

100.000

40.000

6

VII.B/94/2012 Pitvarošská SNS, 6914 Kossuth u. 30.

100.000

50.000

7.

VII.B/95/2012 Pitvarošská SNS, 6914 Kossuth u. 30.

110.000

0

8

VIIB/99/2012 ČOS, 5600 Kossuth tér 10.

100.000

50.000

9

VIIB/100/2012 ČOS, 5600 Kossuth tér 10.

100.000

0

10

VII.B/104/2012 SNS Mikóza, 3989 Szabadság út 10.

100.000

50.000

11

VII.B./119/2012 SNS Hollóza, 3999 Szent László u. 15.

100.000

40.000

12

VII.B/120/2012 SNS Hollóza, 3999 Szent László u. 15.

100.000

40.000

13

VII.B./121/2012 SNS Rudabányácska, 3945 Bányácska út 57.

100.000

50.000

14

VII.B./122/2012 Maďarsko-slov. Dvojjazyčná škola a internát, Sátoraljaújhely, 3980 Balassi u. 4.

100.000

70.000

15

VII.B./123/2012 Slov. samospráva Kardoš, 5552 Gyomai út 24.

100.000

40.000

16.

VII.B/125/2012 SNS XVII. obv.1173 Pesti út 165.

100.000

40.000

17.

VII.B/126/2012 SNS Orosláň, 2840 Rákóczi u. 78.

100.000

40.000

18.

VII.B/127/2012 SNS Orosláň, 2840 Rákóczi u. 78.

100.000

40.000

19.

VII.B/128/2012 SNS Orosláň, 2840 Rákóczi u. 78.

100.000

40.000

20.

VIIB/130/2012 Slov. gymnazium Békeš. Čaba, 5600 Jilemnicky u. 1.

100.000

40.000

21.

VIIB/131/2012 Klub slov. dôchodcov, 1054 Bp. Akadémia u. 1.

100.000

30.000

22.

VIIB/132/2012 OZVENA, 1131 Bp. Jász u. 94.

100.000

50.000

23.

VIIB/133/2012 SNS IX. obv. 1092 Bp., Bakáts tér 14.

100.000

0

24.

VIIB/134/2012 Slov. klub Kondoros, 5553 Bajcsy Zs. 55.

80.000

40.000

25.

VIIB/135/2012 SNS Kondoroš, 5553 Hősök tere 4/5.

100.000

40.000

26.

VIIB/136/2012 SNS Dunaeďháza, 6323 Mikszáth u. 25.

60.000

40.000

27.

VIIB/137/2012 SNS Tardoš, Rákóczi út 10.

100.000

40.000

28.

VIIB/138/2012 SNS Csabacsud, 5551 Szabadság u. 38.

70.000

40.000

29.

VIIB/139/2012 SNS 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

80.000

30.000

30.

VIIB/140/2012 Spolok pre nyiregyházskych dôchodcov, 4400 Pavel Kinizsi u. 30.

100.000

30.000

31.

VIIB/148/2012 SNS Sárisáp, 2523 Fő u. 123.

100.000

80.000

32.

VIIB/149/2012 SNS Sárisáp, 2523 Fő u. 123.

100.000

50.000

33.

VIIB/149-a/2012 SNS Sárisáp, 2523 Fő u. 123.

100.000

40.000

34.

VIIB/150/2012 SNS Sudice, 2699 Rákóczi út 99-101.

100.000

40.000

35.

VIIB/151/2012 SNS Terany, 2696 Arany J. u. 46.

50.000

30.000

36.

VIIB/155/2012 SNS Terany, 2696 Arany J. u. 46.

100.000

40.000

37.

VIIB/156/2012 ZŠ a MŠ Čabačúd Irminčok, 5551 Petőfi u. 37.

66.000

0

38.

VIIB/154/2012 SS 8. obv. Bp. 1082 Baross u. 65-67.

100.000

60.000

39.

VIIB/155/2012 ZŠ a MŠ Čabačúd Irminčok, 5551 Petőfi u. 37.

88.000

0

40.

VIIB/156/2012 ZŠ a MŠ Čabačúd Irminčok, 5551 Petőfi u. 37.

55.000

0

41.

VIIB/157/2012 Kult. spolok sarvaš. Slovákov Vernosť, 5540, Eötvös u. 44/1.

100.000

50.000

42.

VIIB/158/2012 Páví krúžok 2098 Piliszentkereszt, Mester u. 12.

100.000

50.000

43.

VIIB/159/2012 Vacovská slov. samospráva, 2600 Március tér 1.

100.000

40.000

44.

VIIB/160/2012 Vacovská slov. samospráva, 2600 Március tér 1.

50.000

30.000

45.

VIIB/161/2012 DÁMK ZŠ Dunaegyháza, 6323 Iskola u. 1.

70.000

30.000

46.

VIIB/162/2012 SNS Irminčok, 5556 Dózsa U. 26.

100.000

40.000

47.

VIIB/163 /2012 Slov. ev. cirk. bor, 1081 Bp. Rákóczi út 57/A

100.000

50.000

48.

VIIB/164 /2012 Slov. ev. cirk. zbor, 1081 Bp. Rákóczi út 57/A

100.000

0

49.

VIIB/165 /2012 Slov. ev. cirk. zbor, 1081 Bp. Rákóczi út 57/A

100.000

50.000

50.

VIIB/166 /2012 SNS Kisnána, 3624 Szabadság út 3.

100.000

40.000

51.

VIIB/167/2012 SNS Kistarcsa, 2143 Szabadság u. 48.

100.000

50.000

52.

VIIB/168/2012 SNS Kistarcsa, 2143 Szabadság u. 48.

100.000

50.000

53.

VIIB/169 /2012 Slov. nár. ZŠ 2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi u. 12.

100.000

80.000

54.

VIIB/170 /2012 Slov. nár. ZŠ 2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi u. 12.

50.000

0

55.

VIIB/171/2012 SNS Kétšoproň, 5674 Dózsa Gy. u. 11.

80.000

30.000

56.

VIIB/171-a/2012 SNS Kétšoproň, 5674 Dózsa Gy. u. 11.

80.000

40.000

57.

VIIB/172/2012 Kultúrny spolok pre Mlynky, 2098 Pomázi u. 17.

100.000

40.000

58.

VIIB/173/2012 Kultúrny spolok pre Mlynky, 2098 Pomázi u. 17.

100.000

0

59.

VIIB/174/2012 ZŠ J. Vasaryho Tardos, 2834 Rákóci u. 7.

100.000

50.000

60.

VIIB/175/2012 SNS Šóškút, 2038 Szabadság tér 1.

100.000

50.000

61.

VIIB176/2012 Tanečný spolok KOMLÓŠ, 5940 Erzsébet u. 2/a.

100.000

50.000

62.

VIIB/177/2012 Org. Slovákov v P. Berinčoku, 5650 Jeszensky u. 21.

100.000

30.000

63.

VIIB178 /2012 Org. Slovákov v P. Berinčoku, 5650 Jeszensky u. 21.

100.000

30.000

64.

VIIB/179/2012 Org. Slovákov v P. Berinčoku, 5650 Jeszensky u. 21.

100.000

50.000

65.

VIIB/180 /2012 Maglódsky Folkl. Spolok „Rosička“, 2234 Bajcsy-Zs. u. 53.

100.000

40.000

66.

VIIB/181 /2012 SNS Veňarec, 2688 Veres Pálmé út 83.

70.000

30.000

67.

VIIB/182 /2012 SNS Čomád, 2161 Kossuth út 103.

100.000

50.000

68.

VIIB/183 /2012 SNS Čomád, 2161 Kossuth út 103.

100.000

50.000

69.

VIIB/184 /2012 Spolok na zachov. tradícií Fialka , 2161 Čomád, Esztergály u. 5.

100.000

0

70.

VIIB/185 /2012 Spolok za Čabasabady, 5609 Gerendás u. 4.

100.000

40.000

71.

VIIB/186 /2012 Spolok za Čabasabady, 5609 Gerendás u. 4.

100.000

40.000

72.

VIIB/187 /2012 SNS Elek, 5742 Gyulai u. 2.

100.000

30.000

73.

VIIB/188 /2012 Organizácia komlóšskych Slovákov, 5940 Marx u. 15.

100.000

50.000

74.

VIIB/189 /2012 Nadácia pre dych.hudbu S. Komlóša, 5940 Fő u. 8.

100.000

40.000

75.

VIIB/ 190/2012 Dolina Reg. Spolok pripeštianskych Slovákov, 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.

100.000

50.000

76.

VIIB/191 /2012 SNS Pálháza, 3994 Dózsa Gy. u. 151.

100.000

50.000

77.

VIIB/192/2012 Ečerský folk. Spolok Zelený veniec, 2233 Széchényi u. 5.

100.000

50.000

78.

VIIB/193//2012 Tanečná skupina Červený mramor, 2834 Tardos, Rákóczi u. 14.

100.000

40.000

79.

VIIB/194 /2012 Župná knižnica vedomostí v B. Čabe, 5600 Kiss Ernő u. 3.

80.000

40.000

80.

VIIB/195/2012 SNS Tatabáňa-Bánhida, 2800 Gellért tér3.

80.000

40.000

81.

VIIB/196 /2012 SNS Tatabáňa-Bánhida, 2800 Gellért tér3.

60.000

30.000

82.

VIIB/197/2012 Slov. ZŠ v Sl. Komlóši, 5940 Földvári u. 1.

100.000

80.000

83.

VIIB/198 /2012 LIPA Slov. folk. Spolk, 1192 Bp. Corvin krt. 57.

50.000

40.000

84.

VIIB199/2012 SNS Alkár, 3235 Rákóczi u. 16.

100.000

50.000

85.

VIIB/200 /2012 Ev. materská škola v Sl. Komlóši, 5940 Aradi u. 2.

100.000

0

86.

VIIB/201/2012 SNS Malá Huta, 3994 Kossuth. L. u. 51.

100.000

40.000

87.

VIIB/202 /2012 Spolok seg. Slovákov, 6721 Osztrovszky u. 6.

100.000

50.000

88.

VIIB/203 /2012 SNS Ečer, 2233 Széchényi u. 1.

100.000

40.000

89.

VIIB/204 /2012 SNS Ečer, 2233 Széchényi u. 1.

100.000

50.000

90.

VIIB/205/2012 SNS Maglód, 2234 Fő u. 12.

100.000

40.000

91.

VIIB/206 /2012 SNS Čúvár, 2615 Mikszáth u. 3/a.

100.000

50.000

92.

VIIB207//2012 SNS Čúvár, 2615 Mikszáth u. 3/a.

90.000

40.000

93.

VII/208 /2012 SNS Čúvár, 2615 Mikszáth u. 3/a.

70.000

30.000

94.

VIIB/209 /2012 SNS Fizér, 3996 Rákóczi út 2.

100.000

40.000

95.

VIIB/ 2010/2012 ZŠ a materská škola Fizér, 3996 Kossuth út 11.

60.000

30.000

96.

VIIB/211/2012 SNS Veľká Tarča, 2142 Rákóczi u. 4.

100.000

50.000

97.

VIIB/212 /2012 SNS Veľká Tarča, 2142 Rákóczi u. 4.

100.000

40.000

98.

VIIB/213 /2012 SNS Išaseg, Rákóczi út 45.

100.000

40.000

99.

VIIB/214 /2012 SNS Malý Kereš, 6200 Petőfi tér 1.

100.000

50.000

100

VIIB/215 /2012 SNS Malý Kereš, 6200 Petőfi tér 1.

100.000

50.000

101

VIIB/216 /2012 SNS Malý Kereš, 6200 Petőfi tér 1.

90.000

40.000

102

VIIB/ 217/2012 SNS Rétšág, 2651 Rákóczi út 20.

80.000

30.000

103

VIIB/218 /2012 SNS Rétšág, 2651 Rákóczi út 20.

100.000

50.000

104

VIIB/219 /2012 SNS Rétšág, 2651 Rákóczi út 20.

80.000

40.000

105

VIIB/220/2012 SNS Mlynky, 2098 Fő u. 14.

2.152.000

0

106

VIIB221/ /2012 SNS Mlynky, 2098 Fő u. 14.

55.000

40.000

107

VIIB/222 /2012 SNS Mlynky, 2098 Fő u. 14.

243.770

0

108

VIIB/223/2012 SNS Níža, 2618 Park u. 1.

100.000

40.000

109

VIIB/224/2012 SNS Níža, 2618 Park u. 1.

50.000

30.000

110

VIIB/225/2012 SNS Pišpek, 2682 Kertsor u. 25.

80.000

40.000

111

VIIB/225-a/2012 SNS Pišpek, 2682 Kertsor u. 25.

100.000

40.000

112

VIIB/226/2012 SNS Gerendáš, 5925 Kossuth u. 22-24.

100.000

60.000

113

VIIB/227/2012 SNS Gerendáš, 5925 Kossuth u. 22-24.

100.000

30.000

114

VIIB/228/2012 SNS Dolné Peťany, 2617 Petőfi u. 24.

45.000

30.000

115

VIIB/229/2012 SNS Dolné Peťany, 2617 Petőfi u. 24.

100.000

40.000

116

VIIB/2302012 SS XIV obv. Bp. 1163 Havashalom u. 43.

100.000

50.000

117

VIIB/232/2012 Páví krúžok Borouka v Telekgerendáši, 5675 Dózsa Gy. u. 14.

100.000

40.000

118

VIIB/233/2012 SNS Veňarec, 2688 Veres Pálné u. 83.

60.000

30.000

119

VIIB/235/2012 Evanjelická cirkev Lucína, 3129 Zrínyi u. 1.

100.000

60.000

120

VIIB/236/2012 SNS Miskolc-Bükkszentlászló, 3525 Városház tér 8

100.000

50.000

121

VIIB/237/2012 Bukovská slov. nár. ZŠ a materská škola, 3557 Széchényi u. 2.

100.000

40.000

122

VIIB/238/2012 SS Pesterszébetu, 1201 Kossuth tér 1.

60.000

0

123

VIIB/239/2012 SNS Čemer, 2141 Gorkij fasor 11.

100.000

50.000

124

VIIB/240/2012 SNS Čemer, 2141 Gorkij fasor 11.

100.000

40.000

125

VIIB/241/2012SNS Čemer, 2141 Gorkij fasor 11.

100.000

40.000

126

VIIB/242/2012 Národn. samospráva telekgerend. Slovákov, 5675 Dózsa u. 13

100.000

40.000

127

VIIB/243/2012 SNS Galgaguta, 2686 Kossuth u. 86.

70.000

30.000

128

VIIB/244/2012 SNS Galgaguta, 2686 Kossuth u. 86.

50.000

30.000

129

VIIB/245/2012 SNS Horné Peťany, 2611 Rákóczi u. 11.

30.000

20.000

130

VIIB/246/2012 SNS Horné Peťany, 2611 Rákóczi u. 11.

100.000

40.000

131

VIIB/247/2012 Spolok pre zach. miestnych tradícii vo V. Bánhedeši, 5668 Petőfi u. 36.

60.000

30.000

132

VIIB/259/2012 SNS Szabadkígyós, 5712 Kossuth tér 7.

100.000

30.000

 

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat