Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

VO VÍRE TANCA

Kritériá hodnotenia predstavenia:
1. Autentickosť – folklórna hodnovernosť.
2. Súzvuk spevu a hudby.
3. Javisková podoba.
4. Choreografické spracovanie.
5. Úroveň predstavenia.

Za folklórnu hodnovernosť sa udeľuje 10 bodov, a za každé ďalšie kritérium umelecký kolektív dostane najviac 5 bodov. Celkovo môže dosiahnuť max. 120 bodov.
Skupine, ktorá dosiahne
aspoň 101 bodov, porota udeľuje zlatú kvalifikáciu,
za 81 až 100 bodov udeľuje striebornú,
a do 80 bodov bronzovú kvalifikáciu.

Členovia odbornej poroty:

Pál Lajos, profesor hudby,
Dr. Felföldi László, bádateľ ľudového tanca,
Ondrej Csasztvan, pedagóg tanca,
Dr. Katarína Király, etnologička a etnografka (členkou poroty od r. 2013)

Ervín Varga, choreograf.


VO VÍRE TANCA 2009

Zlatá kvalifikácia

A. Tanečné súbory:
Slovenský folklórny spolok Lipa (Budapešť)

Vedúca skupiny: Mónika Szelényi
Umelecká vedúca: Eva Szilágyi Suba
Názov choreografie: Drotár
Choreografia: Eva Szilágyi Suba
Hudba: ĽH Kóborzengő (primáš: Erdélyi Klára)

Tanečný súbor Zelený veniec (Ečer)

Vedúci súboru: Gábor Lukics
Umelecká vedúca: Eva Szilágyi Suba
Názov choreografie: Staroečerské tance
Choreografia: Eva Szilágyi Suba
Hudba: ĽH Galga (primáš: Pál István)

Tanečný súbor Večernica (Šóškút)

Umelecká vedúca: Hortenzia Mohácsy Lőrincz
Názov choreografie: Moje spomienky (Polka zo Šóškútu a tance z Maglódu)
Choreografia: Hortenzia Mohácsy Lőrincz a László Tóth
Hudba: ĽH Galga (primáš: Pál István)

B. Folklórne skupiny:
Folklórna skupina Pannónia (Malá Tarča)

Umelecký vedúci: István Szengyel
Názov choreografie: Štefanská zdravica
Choreografia: Eva Szilágyi Suba
Choreografiu nacvičil: Zsolt Szilágyi
Hudba: ĽH Kóborzengő (primáš: Erdélyi Klára)


Folklórna skupina z Pišpeku (Pišpek)     

Umelecký vedúci: Zoltán Széphalmi
Názov choreografie: Tance z Pišpeku
Choreografia: Zoltán Széphalmi
Hudba: ĽH Cvrčkovci (primáš: Jobbágy Bálint)


Kacamajka (Maglód)
Vedúca skupiny: Osztertágné Szeili Mariann
Názov choreografie: Tance z Maglódu
Choreografia: György Túri
Hudba: ĽH Galga (primáš: Pál István)


Strieborná kvalifikácia

A. Tanečné súbory:
Tanečný súbor Komlóš (Slovenský Komlóš)

Umeleckí vedúci: Vera Benkő a Tamás Hankó
Názov choreografie: Komlóšske tance
Choreografia: Tamás Hankó
Hudba: ĽH Kolovrat (primáš: Zuzana Bartoš)

Folklórna skupina Rozmarín (Veňarec)

Vedúci súboru: Anna Vravušková a Ružena Komjáthiová
Názov choreografie: Novohradské tance
Choreografia: Eva Szilágyi Suba a Tibor Pintér
Hudba: ĽH Kóborzengő (primáš: Erdélyi Klára)


B. Folklórne skupiny:
Ľudová tanečná skupina – Furmička  (Čemer)
Vedúca skupiny: Alžbeta Szabová
Názov choreografie: Krstiny v Čemeri
Výskum: Alžbeta Szabová
Choreografia: Gábor Farkas
Hudba: ĽH Galga (primáš: Pál István)


Folklórny kruh Kerestúr (Budapešť 17. obvod - Rákoskeresztúr)

Umelecká vedúca: Linkéné Gácsi Éva
Názov choreografie: Výročné zvyky
Choreografia: Linkéné Gácsi  Éva
Hudba: ĽH Kóborzengő (primáš: Erdélyi Klára)


Tanečný súbor Dúha (Malý Kereš)

Umelecká vedúca: Eva Szilágyi Suba
Názov choreografie: Južno-dolnozemské tance
Choreografia: Eva Szilágyi Suba
Hudba: ĽH Kóborzengő (primáš: Erdélyi Klára)


Bronzová kvalifikácia

B. Folklórne skupiny:
Folklórna skupina Ženské hlasy (Čuvár)

Vedúca skupiny: Jancsok Jánosné
Umelecká vedúca: Mangó Istvánné
Názov choreografie: Oberačky na Čuvári
Choreografia: Mangó Istvánné
Hudba: ĽH Hatvan (primáš: Bencze Mátyás)

Osobitné ceny poroty
Autentickosť – folklórna hodnovernosť: Folklórna skupina z Pišpeku (Pišpek)     
Súzvuk spevu a hudby: Tanečný súbor Zelený veniec (Ečer)
Javisková podoba (za autentické kroje): Ľudová tanečná skupina – Furmička  (Čemer)
Za výstižné predstavenie: Folklórna skupina Pannónia (Malá Tarča)
Choreografické spracovanie: Mohácsyné Lőrincz Hortenzia (Šóškút)
Sólový spev: Martin Hubaček (Slovenský folklórny spolok Lipa - Budapešť)


VO VÍRE TANCA 2011

Zlatá kvalifikácia

A. Tanečné súbory:
Tanečný súbor Tešedíka (Sarvaš)
Vedúci skupiny: Juhász Attila
Názov choreografie: Príchod - Tance zo Šariša
Choreografia: Juhász Attila
Hudba: ĽH Galga (primáš: Pál István)

B. Folklórne skupiny:
Folklórna skupina z Kerepešu (Kerepeš)
Vedúca skupiny: Márta Zombori
Názov choreografie: Voľba paholského richtára
Choreografia: Éva Szilágyi Suba
Hudba: ĽH Kóborzengő (primáš: Erdélyi Klára)


Spolok ľudového tanca Furmička (Čemer)
Vedúca skupiny: Alžbeta Szabó
Názov choreografie: Púť Čemeranov
Choreografia: Alžbeta Szabó
Hudba: ĽH Galga (primáš: Pál István)


Folklórna skupina v Pišpeku (Pišpek)
Vedúca skupiny: Emese Gimesi Szokol
Umeleckí vedúci: Judita Tóth a Zoltán Széphalmi
Názov choreografie: Od Marka po Petra Pavla
Choreografia: Zoltán Széphalmi
Hudba: ĽH Cvrčkovci (primáš: Jobbágy Bálint)


Strieborná kvalifikácia

A. Tanečné súbory:
Slovenská národnostná skupina vo Veľkej Tarči (Veľká Tarča)
Vedúci skupiny: Ladislav Bátori
Názov choreografie: Po stopách Tímár Sándora
Choreografia: Sándor Tímár
Hudba: ĽH Galga (primáš: Pál István)

Slovenský folklórny spolok Lipa (Budapešť)

Vedúca skupiny: Mónika Szelényi
Umelecká vedúca: Eva Szilágyi Suba
Názov choreografie: Na Zemplíne
Choreografia: Eva Szilágyi Suba
Hudba: ĽH Kóborzengő (primáš: Erdélyi Klára)

B. Folklórne skupiny:
Ženská spevácka skupina Rozmarín (Baňačka)
Vedúca skupiny: Mária Holod
Názov choreografie: Priadky
Choreografia: Mária Holod
Hudba: ĽH Galga (primáš: Pál István)

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat