Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

V sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku sa dňa 29. januára 2016 uskutočnilo stretnutie predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej s predstaviteľmi celoštátnych slovenských občianskych organizácií.

Témou rokovania boli plány a prioritné podujatia organizácií na rok 2016, možnosti vzájomnej spolupráce pri ich realizácii a tohtoročné dotácie. Na rokovaní sa zúčastnili predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková, predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku František Zelman a predseda Organizácie slovenskej mládeže Ondrej Kiszely. Na stretnutí boli prítomní aj riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarína Király a delegát CSSM pri Správe fondov Ministerstva ľudských zdrojov Ondrej Csaba Aszódi. - Text a foto: CSSM

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat