Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Náš kalendár v Digitálnej knižnici KDCSM je zvesťou i výzvou, že veno našich otcov a materí nezanedbáme a našej slovenskej dedovizni sa nespreneveríme!

Kráčame s modernou, a hoci nás opantáva zavše až do nepríčetného splynutia so všetkým, čo je „presieťované, zinternetizované, zmobilnené a zosatelizované“ (azda mi čitateľ prepáči nezvyčajnú slovotvorbu na pokraji vnímania ohľadu na čistotu jazyka nášho slovenského..., lenže inak mi nedá!), tento stav vedomia, poznania a užitočnosti láskavej, ale i často paskudnej techniky nám zavdá častejšie blaženú príjemnosť než príkre rozčúlenie. O to viac, ak nám i naše vnemy pošteklia a v tom najlepšom povzbudia dary vedy s technickým prepojením na intelektuálne „nastavenie sa “ k vyššiemu, rozumnejšiemu, znaleckejšiemu, najmä však k vzdelanostnejšiemu. A napokon, v kontexte s národnostným životom Slovákov v Maďarsku, aj vedome k proslovensky vlasteneckému.

Čarovné slovko DIGITALIZÁCIA vchádza dennodenne do našich príbytkov. Až sme si na jej tiché šumenie, svetielkovanie, blikanie či pípanie na počítačovom monitore zvykli za stolom hádam väčšmi ako na dobre prepečený chlebík s chrumkavou kôrkou a vábnou bielou striedkou. Poznanie všedných dní nás akosi nástojčivejšie zajedno presviedča o tom, že ak si vo vlastnom sebauvedomovaní napevno osvojíme a ukotvíme zvesť o tom, že to všetko je len a len k nášmu duhu, prijímajme tento dar bezo zvyšku. Najmä ak jeho myšlienkovo-obsahová podstata spočíva aj v čomsi duchaplnejšom, osožnejšom a tvorivejšom, než by bolo iba bezcieľne až daromné voľkanie si v kratochvíli.

A tak aj preto - a najmä preto v príčinlivosti digitalizácie, akou nás v Digitálnej knižnici obdarilo Dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku, hľadajme a nachádzajme praktický zmysel v dennodenných či príležitostných návštevách tej sekcie na príslušnom portáli, ktorý nám sprítomňuje podnetný, čulý, inšpiratívny, úprimný a mimoriadne pestrý národný život generácií našich Slovákov v Maďarsku od Pilíša po Pitvaroš od roku 1960, keď uzrel svetlo sveta a slovenských kultúrno-duchovných nádejí v odkaze slovenskosti a jej neprestajného zveľaďovania NÁŠ KALENDÁR.

Digitalizácia každoročného dielka nadšencov z radov spolkových aktivistov, kultúrnych dejateľov, publicistov, historikov, národopiscov, umelcov, spisovateľov, fotografov, duchovných, odborníkov z iných pracovných činností a oblastí, ale aj pospolitej „Slovače z ľudu“ - z veľkých miest, dedín i sálašov, ktorí do Nášho kalendára sťaby zrkadla života Slovákov v Maďarsku nezištne a s láskavým pocitom íverku užitočnosti prispievajú, je práve onou povestnou višničkou na lahodnej šľahačke pamäte i vďaky predchádzajúcim tvorcom, všetkým našim predkom.

Príkladný počin Knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku preto vnímajme nielen ako internetový prakticko-technický výstup, efektný a ľahko dostupný produkt, ktorého obsah i dosah si ctíme, ale aj ako drahokam slovenských snáh v Maďarsku obalený v posolstve, vyzývajúcom a zaväzujúcom k ochrane, záchrane, oživovaniu a ešte úprimnejšiemu a obetavejšiemu príklonu Slovákov v ich domovskej vlasti - v Maďarsku ku všetkému, čo v mozaike hmatateľných prejavov či príbehov, ako aj v záhyboch duše a mysle dýcha, pulzuje, vzmáha sa a oduševňuje skrze NAŠU SLOVENSKOSŤ! Náš kalendár v Digitálnej knižnici KDCSM je zvesťou i výzvou, že veno našich otcov a materí nezanedbáme a našej slovenskej dedovizni sa nespreneveríme! Do čítania, priatelia!

Ľudo Pomichal
(slovenskezahranicie.sk)

Náš kalendár v Knižnici a dokumentačnom centre Slovákov v Maďarsku:
http://sdc.slovaci.hu/konyvtar-2?task=showCategory&catid=52

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat