Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

O aktuálnych úlohách súvisiacich s realizáciou spoločných projektov dolnozemských Slovákov rokovala dňa 30. júna 2015 v Novom Sade (Srbsko) predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková s predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Annou Tomanovou Makanovou, podpredsedom Demokratického zväzu Čechov a Slovákov v Rumunsku Pavlom Hlásnikom a predsedom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku Ivanom Miroslavom Ambrušom. Konateľ Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl zavítal do redakcie týždenníka Hlas ľudu, kde s riaditeľom Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Samuelom Žiakom hovorili o možnostiach spolupráce medzi redakciou Ľudových novín a týždenníkom Hlas ľudu. (slovaci.hu)

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat