Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

KonfLe0115. konferencia pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku

KonfLeg0 logo

KonfLeg1

KonfLeg2

Etnologička Katarína Király PhD. - Uchopiť nedotknuteľné

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/21314-uchopi-nedotknute-ne

Naše zbierky by nemali byť symbolom zašlých čias

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/20849-na-e-zbierky-by-nemali-by-symbolom-za-l-ch-ias

Živé národopisné zbierky
- spoločenský priestor pri pamätnom dome (Sarvaš, 2014)

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/21331-ive-narodopisne-zbierky-spolo-ensk-priestor-pri-pamatnom-dome

Naše pamiatkové domy - Konferencia v Mlynkoch (2013)
Juraj Ando: Pomoc slovenským národopisným zbierkam
Ondrej Krupa: Niekoľko myšlienok o ľudových pamätných domoch

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/995-nae-pamiatkove-domy-konferencia-v-mlynkoch

Celoštátna konferencia spoločnosti Legatum v Šóškúte (2012)

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/12806-celostatna-konferencia-spolocnosti-legatum-v-soskute

Konferencia o našich národopisných zbierkach v Šámšonháze (2011)

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/11267-konferencia-o-slovenskych-narodopisnych-zbierkach-v-madarsku

Muzeálna pedagogika v národopisných zbierkach
- Odborný seminár v Pišpeku (2010)

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/10767-muzealna-pedagogika-v-narodopisnych-zbierkach

Pamätné ľudové domy sú výkladom obce (Dunaeďház, 2009)

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/8323-dunaedhaz-pamatne-ludove-domy-su-vykladom-obce

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat