Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Z celkového počtu hlasov 5 709 získala spoločná listina Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku a 2 590 listina Slovenského spolku Identita. Na základe tohto výsledku bude mať volebné zoskupenie 16 poslancov a spolok 7 poslancov v novom 23-člennom Valnom zhromaždení Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Na základe údajov Národného volebného úradu (NVI) účasť na komunálnych voľbách 12. októbra 2014 bola 44,29 percent, podobne, ako pred štyrmi rokmi. Účasť národnostných voličov bola (tiež ako vždy) vyššia: presiahla 65 % zaregistrovaných na volebné listiny. Spomedzi 12 211 zaregistrovaných slovenských voličov sa volieb zúčastnilo 8 737 občanov, ktorí zvolili miestne a teritoriálne národnostné samosprávy, ako aj poslancov do Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Tohtoročné národnostné voľby boli zvláštne hlavne tým, že poslancov nevolili elektori valných zhromaždení celoštátnych národnostných samospráv, ale voliči zvolili naraz a priamo všetky tri stupne: miestne, regionálne a celoštátne národnostné samosprávy. V celej krajine bolo 10 351 volebných okrskov a 3 189 národnostných, nakoľko aj v tomto roku boli národnostné voľby oddelené od komunálnych volieb.

Oproti doterajším 116 slovenským národnostným samosprávam budeme mať v nasledujúcom volebnom cykle 112 samospráv. Hoci voľby by sa mohli uskutočniť na základe údajov zo sčítania ľudu v roku 2011 až v 160 obciach (vrátane všetkých budapeštianskych obvodov), vypísané boli v 112 obciach (keďže iba tam zaregistrovali nominačné organizácie svojich kandidátov). Slováci si môžu znovu založiť šesť župných teritoriálnych samospráv, a to v Budapešti, Komárňansko-Ostrihomskej, Novohradskej, v Békešskej, Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej a Peštianskej župe. Spomedzi týchto jedine v hlavnom meste mohli voliči odovzdať hlas na dve listiny, v ostatných bola jedna listina, väčšinou spoločná tých nominujúcich organizácií, ktoré v doterajších voľbách zostavili listiny osobitne. Spomedzi 501 zaregistrovaných budapeštianskych voličov sa hlasovania zúčastnilo 399 občanov, z tých zasa 218 hlasovalo za spoločnú listinu Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku, a 141 hlasov získala spoločná listina Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena a Klubu slovenských dôchodcov, pričom až 40 hlasov bolo neplatných. To znamená, že v novom budapeštianskom zbore bude mať 4 členov prvé zoskupenie a 3 druhé.
V celoštátnom meradle mali voliči tiež možnosť si vybrať z dvoch listín. Z 12 150 zaregistrovaných voličov sa volieb zúčastnilo 8 771. Až 455 voličských hlasov bolo neplatných. Z celkového počtu hlasov 5 709 získala spoločná listina Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku a 2 590 listina Slovenského spolku Identita. Na základe tohto výsledku bude mať volebné zoskupenie 16 poslancov a spolok 7 poslancov v novom 23-člennom Valnom zhromaždení Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. (ef-luno.hu)
 

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat