Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

2. decembra 2014 o 10.00 hodine v zasadačke sídla Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM, 1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A) pod vedením novej predsedníčky najvyššieho voleného zboru Slovákov žijúcich v Maďarsku Alžbety Hollerovej Račkovej sa uskutoční posledné tohoročné riadne zasadnutie Valného zhromaždenia CSSM. Podľa návrhu na program rokovania poslanci prerokujú, resp. schvália referát o aktivitách predsedníčky CSSM v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM, modifikáciu rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2014, ako aj opatrenia v súvislosti s personálnymi zmenami na čele sarvašskej slovenskej školy. V druhej časti rokovania VZ CSSM dôjde k voľbám členov výborov samosprávy a podľa plánovaného programu aj k schváleniu týchto dokumentov: - organizačného a prevádzkového poriadku CSSM, pracovných plánov inštitúcií CSSM a spoločnosti Legatum, s.r.o. na rok 2015, pracovného plánu CSSM na rok 2015 a pracovných plánov škôl prevádzkovaných CSSM. Poslanci miniparlamentu Slovákov v Maďarsku pred rozhodnutím vo veci zástupcu CSSM v menšinovom podvýbore pri Správe fondu Ministerstva ľudských zdrojov a zvolením nového člena Dozornej rady Legatum s.r.o. určením kompetencií spresnia svoje uznesenie zo zakladajúceho VZ CSSM o voľbách zástupcov predsedu a budú sa venovať i ďalším aktuálnym otázkam.

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat