Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

/Medzinárodný projekt pre slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí/

Všeobecno-vzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka, I. – III. stupňa v Užhorode, Ukrajina vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR III. ročník medzinárodnej súťaže – Slovenské rozprávky z celého sveta. Do uvedeného projektu budú zapojené deti a žiaci slovenských škôl a vzdelávacích centier v zahraničí. Okrem dobrého pocitu, budú účastníci obdarení diplomami, propagačnými materiálmi a hlavne autorskou, rozprávkovou knihou, ktorá bude zostavená z finálovej tvorby detí a žiakov v literárnej a výtvarnej oblasti.

 1. 1.Cieľ súťaže

Prvotným cieľom súťaže je nenápadným a nenásilným spôsobom vzbudiť záujem detí a žiakov o čítanie. Od rozvinutia schopnosti čítania nezávisí iba úroveň čitateľskej gramotnosti, ale aj vzdelávacie výsledky v rámci iných predmetov. Zameraním súťaže sme sa usilovali o to, aby čítanie, ilustrovanie plnilo poznávaciu, formatívnu a rozvíjaciu funkciu. Vychádzajúc zo skutočnosti, že nezáujem žiakov o čítanie môže viesť až k odporu k učeniu, či dokonca k rezignácii na školu a vzdelávanie celkovo. Taktiež je dôležité udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity u detí a žiakov Slovákov – vzbudenie záujmu a živú slovenčinu – vo forme písania, aktívneho čítania i ilustrovania. Uvedený projekt má tendenciu spájať slovenské deti a žiakov po celom svete.

Projekt má dve fázy:

Tvorba prebieha v dvoch kolách: literárne a výtvarné kolo.

Témou III. ročníka súťaže je DOPRAVA, DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY. Čiže úlohou žiakov je vo svojej tvorbe napísať, pospomínať, resp. len – tak vymyslieť rôzne zážitky, príbehy o dopravných prostriedkoch, situáciách.

Literárne kolo - je zamerané na vlastnú, autorskú tvorbu detí a žiakov v oblasti poézie, rozprávky, eseje, príbehov... Zo všetkých doručených prác sa do užšieho finále posunie cca 45-50 rozprávok, príbehov, básní. Tie sa následne rozpošlú na slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí.

Výtvarné kolo – deti a žiaci v tomto kole ilustrujú príbehy, rozprávky, básne, ktoré postúpili do užšieho finále. Takéto ilustrovanie sa môže realizovať i na vyučovacích hodinách. Výber techniky a samotné ilustrovanie je na posúdenie každého dieťaťa, žiaka.

 1. 2.Súťažné kategórie
  1. kategória: 1. – 4. ročník ZŠ
  2. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
  3. kategória: triedny kolektív (resp. skupina)

Do druhého výtvarného kola sa môžu zapojiť i deti, ktoré ešte navštevujú materskú školu.

 1. 3.Vizuálna stránka príspevkov a ilustrácií
  1. Rozprávky, príbehy, eseje, básne

-       písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5,

-       maximálny rozsah 5 normostrán,

-       formát súboru – doc., docx.

 1. Ilustrácie

-       formáty A1, A2, A3, A4, A5 (ale budú sa tolerovať i netradičné formáty, resp.    priestorové diela),

-       ľubovoľná technika (tempera, olej, kresba...)

 1. 4.Pravidlá súťaže

Samotná súťaž bude prebiehať v termíne od 15.10.2020 do 21.03.2021.

Literárne kolo – bude prebiehať v termíne od 15.10.2020 do 20.12.2020; do tohto dátumu treba zaslať všetky literárne príspevky elektronicky alebo poštou. V termíne od 21.12.2020 do 10.01.2021 bude prebiehať vyhodnotenie literárnej súťaže.

Výtvarné kolo – bude prebiehať v termíne od 11.01.2021 do 21.03.2021; do tohto dátumu treba zaslať všetky výtvarné tvorby elektronicky alebo poštou.

Súťažné materiály zasielajte prostredníctvom mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..Prípadne na adresu: Ján Pochanič, Koňuš 167, 072 63 Choňkovce, Slovensko.

 1. 5.Vyhodnotenie súťaže

O celkových víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne odborná porota, ktorá bude zložená z týchto členov:

 1. Sergej Biba, člen UBS, Užhorod, Ukrajina,
 2. Attila Kopriva, zaslúžený umelec, Mukačevo, Ukrajina,

Konečné výsledky súťaže budú uverejnené koncom júna 2021 na stránke http://www.school4.edukit.uz.ua, http://ceruzkyvosvete,iseia.eu/, http://www.erodina.sk, http://www.skvelarodina.sk a pod. Výsledková listina – poradie víťazov bude zverejnené a rozposlané všetkým zúčastneným školám a vzdelávacím centrám.

Veríme, že uvedená súťaž bude prínosom na uchovanie toho najzákladnejšieho, čo slovenská menšina v zahraničí má. Na uchovanie svojej identity, jazyka, kultúry, informovanosti – medzi deťmi, učiteľmi i rodičmi.

Všetko dobré! Držíme palce!

Bližšie informácie na : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat