Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Počas mimoriadneho právneho poriadku, ktorý bol zavedený z dôvodu koronavírusovej pandémie, úlohy a kompetencie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) vykonáva jej predsedníčka. Alžbeta Hollerová Račková po konzultácii s vedením samosprávy a členmi Kultúrneho výboru a v súlade s ich stanoviskom rozhodla o podpore miestnych slovenských projektov. Vzhľadom na zákaz organizovania podujatí do 15. augusta, z dôvodu zrušenia výzvy Správy fondov Gábora Bethlena na kultúrne podujatia a letné tábory a v snahe predchádzať šíreniu koronavírusu, na realizáciu kultúrnych podujatí v tomto roku nebola udelená podpora. Podporené boli projekty zamerané na zakúpenie krojov či oblečenia pre kultúrne skupiny, na vydávanie publikácií, zabezpečenie učebných pomôcok a vytváranie podmienok pre realizáciu kurzov slovenského jazyka. Pri stanovení výšky dotácie sa zohľadňoval pripojený rozpočet, ako aj to, aký je pomer slovenského textu v podporenej publikácii.

 

Nepodporene_projekty_2020.pdf

Schvalene_ziadosti_o_podporu_CSSM-2020.pdf

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat