Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

PetroL sprava 20200324Po dlho trvajúcej zákernej chorobe nás 23. marca 2020 opustil bývalý člen Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy, dlhoročný učiteľ, vychovávateľ a riaditeľ budapeštianskej školy Ladislav Petro. Bol zakladajúcim predsedom Klubu slovenských dôchodcov v Budapešti, dlhoročným členom Slovenskej samosprávy Budapešti a predsedom Slovenskej samosprávy VI. obvodu Budapešti. Jeho činnosť bola ocenená vládnym vyznamenaním Za menšiny, najvyyším vyznamenaním našej komunity Za našu národnosť.

Česť jeho pamiatke!

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat