Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Milí učitelia!
Úrad štátneho tajomníka pre vzťahy s cirkvami a národnosťami na stránke Vlády zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na Cenu „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” za rok 2020 (https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/egyhazi-es-nemzetisegi-ugyekert-felelos-allamtitkar/hirek/felhivas-a-pro-cultura-minoritatum-hungariae-2020-a-magyarorszagi-nemzetisegek-kulturalis-tevekenysegeert-adomanyozando-dijra-torteno-jelolesre).
Ocenenie môže byť udelené jednotlivcom a organizáciám patriacim k niektorej zo zákonom uznaných národností ktorí/ktoré vykonávajú vynikajúcu činnosť v kruhu národností žjúcich v Maďarsku v záujme zachovávania a rozvoja ich kultúrneho dedičstva a materinského jazyka a svojou činnosťou prispievajú k spolunažívaniu národov v Karpatskej kotline (napríklad: v kultúrnom verejnom živote, na poli osvety, v národnostných médiách, v amatérskom umení, resp. podpore národnostnej kultúry).
Návrhy na ocenenie v roku 2020, spolu s údajmi navrhovaných osôb a kolektívov a podrobným zdôvodnením, treba poslať do 14. apríla 2020 na formulári, ktorý sa dá stianuť z vyššie uvedenej stránky elektronicky a v papierovej podobe na poštovú adresu Úradu štátneho tajomníka pre vzťahy s cirkvami a národnosťami: Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága (1357 Budapest, Pf. 6.) e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat