Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Snažíme sa prispôsobiť sa novým podmienkam, ktoré priniesol prechod na
digitálne vyučovanie zapríčinený šírením koronavírusu. Pripojte sa k skupine
Slovenčinári v Maďarsku na facebooku, kde nájdete mnoho nápadov a
materiálov, ktoré vám uľahčia prácu!
Chystáme webinárium o používaní pomocných programov ako napr. Class
Room. O termíne Vás budeme informovať cez:
https://www.facebook.com/slovaci.hu/ a facebookovú skupinu Slovenčinári v
Maďarsku.
Alžbeta Hollerová Račková
predsedníčka

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat