Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku vypisuje konkurz na
udelenie individuálnej Ceny Štefana Lamiho, ktorá sa odovzdáva pri príležitosti Celoštátnej
kvalifikačnej prehliadky slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov v Maďarsku
„Vo víre tanca“.

Individuálna cena sa udeľuje odborníkovi, ktorý svoju činnosť na poli tradičnej tanečnej
kultúry (ako tanečný pedagóg, choreograf, výskumník na poli tanečnej antropológie)
vykonáva na vysokej úrovni v kruhu slovenskej komunity s cieľom posilnenia etnickej
identity ich členov, resp. v záujme uchovávania tradičnej slovenskej tanečnej kultúry
Slovákov v Maďarsku.
Kandidátov na individuálnu cenu môžu nominovať právnické osoby, a to slovenské
národnostné samosprávy, slovenské národnostné inštitúcie, registrované slovenské
národnostné občianske združenia v Maďarsku. Jedna organizácia môže kandidovať len jednu
osobu.
Návrh musí obsahovať:
1. doklad o právnej subjektivite navrhovateľa,
2. stručný životopis navrhovanej osoby a
3. predkladaciu správu s odôvodnením návrhu.
Návrhy treba podať písomne (akceptuje sa aj elektronická forma), do 31. augusta 2019 na
adresu CSSM (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A.)

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat