Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!


IMG 358527. apríla 2019 sa v slávnostnej sieni Základnej umeleckej školy v Slovenskom Komlóši uskutočnilo slávnostné odovzdávanie spoločného vyznamenania Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska, Ceny Pro Cultura Slovaca.

Zriaďovateľmi tretej spoločnej ceny Dolnozemských Slovákov sú Ústav kultúry Slovákov v Mad'arsku, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku. Tohtoročnými laureátmi sa stali Katarína Melegová Melichová (Srbsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko).
Slávnostné odovzdávanie ceny sa uskutočnilo v rámci osláv Dňa mesta v Slovenskom Komlóši. Slávnosť spestril kultúrny program žiakov Základnej umeleckej školy a Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši.

 

 

IMG 3577

 

 

 

 

IMG 3568

 

 

 

 

 

 

IMG 3573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat