Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Prihláste sa na Letnú školu choreografie slovenského ľudového tanca regiónov Slovenska,
10. ročník
ČERVENÝ KLÁŠTOR
06.06.2019 - 16.06.2019
Cieľ podujatia: Cieľom je poskytnúť krajanom základné znalosti o tanečnej tradícii a reáliách Zamagurského mikroregiónu a Spiša, naučiť ich praktickým zručnostiam v oblasti ľudového tanca a piesní z tejto časti Slovenska, ktoré by mohli využívať pri práci v krajanských folklórnych súboroch.
Cieľová skupina: Krajania žijúci kdekoľvek v zahraničí, ktorí sú vedúci, alebo tanečníci slovenských folklórnych súborov zameraných na slovenské ľudové tance a piesne a chcú sa stať choreografmi týchto tancov, alebo vedú slovenské folklórne súbory v zahraničí a chcú poznať nové prvky a techniky tancov Zamaguria a Spiša. Veková kategória: od 18 rokov - neobmedzený vek.

Program podujatia:
• Nácvik tanečných motívov z daného regiónu, pod odbornou garanciou Doc. Janka Blaha - pedagóga VŠMU v BA.
• Stretnutia s osobnosťami folklóru daného regiónu.
• Oboznámenie sa s týmto regiónom, jeho kultúrou, históriou a súčasnosťou.
• Účasť a vystúpenie na Zamagurských folklórnych slávnostiach na Červenom Kláštore.
Doklad o ukončení: Certifikát o absolvovaní vzdelávania
Podmienky prijatia:
• Motivačný list (na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; (aký FS vediete, príp. v akom tancujete, práca s detským FS - ktorým, pôsobenie vo FS – ako dlho, ako využije v budúcnosti získané vedomosti a zručnosti v oblasti slovenského folklóru vo Vašej krajine. Prihláška bez motivačného listu nebude zaregistrovaná.
• Záujemca o kurz je choreografom, členom folklórneho súboru (FS), príp. vedie FS pre dospelých alebo pre deti (uviesť názov FS a dobu pôsobenia).
• Odporúčanie príslušného krajanského spolku- CSSM
• Potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pre nástupom na podujatie.
• Nominovaný/á bude zárukou toho, že má dostatočné skúsenosti v pôsobení vo folklórnom súbore a svoje skúsenosti z tohto kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
• CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov pre rovnomerné rozdelenie miest pre zastúpenie všetkých prihlásených krajín.
• CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
Bližšie informácie:
Erika Lázár – školská referentka CSSM
Vaše údaje k registrácii posielajte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Termín prihlasovania sa: 1. mája 2019

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat