Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

lazarerika 19.04.23. 01

V spolupráci Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku a Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave sa aj v tomto  roku od 11. do 13. apríla 2019 uskutočnilo doškoľovanie slovenských národnostných pedagógov v materskej krajine.  Učiteľky národnostných materských škôl v Maďarsku z Alkára, Békesškej Čaby, Budapešti, Dabaša, Kestúca, Mlynkov, Nového Mesta pod Šiatrom, zo Sarvaša, Senváclava, Slovenského Komlóša, Starej Huty a Tardoša zavítali do Bratislavy a boli aktívnymi účastníkmi pestrého programu vrámci projektu NEMZ-PED-19-0001.

lazarerika 19.04.23. 02

Po prehliadke BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti a starého mesta došlo k odbornému programu a k diskusii pod vedením Márie Czégényovej, riaditeľky PMC SM a expertky Csilla Cséffay venovanej koncepcii rozvoja v oblasti národnostného predprimárneho vzdelávania. Druhý deň predpoludní zavítali účastníci do Materskej školy Na Revíne, v popoludní sa odborný program pokračoval v priestoroch CĎV UK v Bratislave. V skupinách pod vedením lektoriek sa učiteľky venovali rozvíjaniu jazykových schopností a komunikačných zručností detí v materskej škole i moderným elektronickým hračkám na rozvíjanie zručností. Cestou domov sa skupina zastavila na mieste, kde sa spájajú výdobytky modernej techniky s moderným umením a adrenalínovým športom v Čúňove a v Gabčikove. 

lazarerika 19.04.23. 04

Alžbeta Hollerová Račková,  predsedníčka CSSM vyzdvihla, že najdôležitejšie časti takýchto podujatí sú tie chvíle, ktoré účastníci využívajú na výmenu skúseností, zážitkov a inšpirácií.

lazarerika 19.04.23. 03

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat