Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

CSSM aj v tomto roku plánuje udeliť vyznamenania „ Za našu národnosť“ (maximum 3) osobám a kolektívom, ktoré vykonávali alebo vykonávajú významnú činnosť v prospech Slovákov v Maďarsku, prípadne vytvorili trvalé hodnoty v oblasti slovenskej kultúry, literatúry, výtvarného umenia, vedy alebo spoločenského diania.

zanasunarodnost

Návrh na udelenie vyznamenania môžu predložiť:

  • členovia a volené zbory CSSM,
  • miestne a teritoriálne slovenské samosprávy,
  • registrované slovenské občianske organizácie v Maďarsku.

Návrh v slovenskom jazyku musí obsahovať:

  • presné údaje osoby alebo kolektívu,
  • podrobný opis a hodnotenie činnosti, ktorá je predpokladom na udelenie vyznamenania.                              

Návrh treba  odoslať na adresu úradu CSSM / 1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A /. Termín doručenia: do 12. apríla 2019. Návrhy hodnotí odborný výbor CSSM, vyznamenania udelí Valné zhromaždenie CSSM. Vyznamenania odovzdá  predseda CSSM v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku 6. júla 2019.

 

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat