Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Výzva na morálne oceňovanie „Pedagóg roka“ pri príležitosti

Dňa slovenských pedagógov v Maďarsku

V súlade s Koncepciou slovenského národnostného školstva CSSM č. 66/2017 (V. 30.) VZ CSSM zo dňa 30 . mája 2017   pri príležitosti Dňa slovenských národnostných učiteľov v Maďarsku, udeľuje Výchovno-vzdelávací výbor CSSM pedagógom morálne ocenenie:  

  1. Pedagóg roka za dlhoročnú aktivitu a mimoriadne výsledky v  slovenskom národnostnom školstve v Maďarsku
  2. Pedagóg roka za dlhoročnú aktivitu a mimoriadne výsledky v oblasti slovenskej národnostnej výchovy detí predškolského veku v Maďarsku.

 
Návrhy na morálne ocenenie predkladajú slovenské organizácie, samosprávy a inštitúcie, alebo fyzické osoby prostredníctvom formulára Výchovno-vzdelávaciemu výboru CSSM (1114 Budapešť, Fadruszova ul. č. 11/A) do 15. marca príslušného kalendárneho roka.
 
Predložené návrhy na morálne ocenenie vyhodnotí výbor do 15. apríla.

Ocenenia odovzdáva predseda CSSM na základe návrhu Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM. Ocenenie sa slávnostne odovzdáva pri príležitosti Dňa slovenských pedagógov v Maďarsku.

 

                                                                                                                                                Michal Lászik

                                                                                                                                                    predseda                                                                                                                                           

 

NÁVRH_NA_MORÁLNE_OCEŇOVANIE.docx

 

Štatút sa nachádza na linke:

http://www.slovaci.hu/index.php/hu/oktatas/611-az-ev-pedagogusa-dij-szabalyzata

 

 

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat