Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Termín Podujatia   Miesto  
         
Február         
11.-15.  zasadnutia výborov CSSM   Sídlo CSSM  
26. zasadnutie VZ CSSM   Sídlo CSSM  
         
Marec        
do 01.   CSSM vypíše      
 - súbeh na miestne slovenské aktivity a masmédiá      
 - výzvu na udelenie vyznamenania "Za našu národnosť"      
         
Apríl        
12. Termín podania:       
   - súbeh na miestne slovenské aktivity a masmédiá      
   - návrhy na cenu "Za našu národnosť"      
 11-13. Doškoľovanie národnostných pedagógov v Bratislave      
27. Deň slovenských pedagógov v Maďarsku   Budapešť  
         
Máj        
13.-17.  zasadnutia výborov CSSM   Sídlo CSSSM  
28.   zasadnutie VZ CSSM   Sídlo CSSM  
do 31.  Úrad CSSM uverejní výpis Ceny Štefana Lamiho      
         
Jún        
 03.-07. Študijná cesta po stopách Lutherovho učenia   Wittenberg, Eisleben, Budyšín, Praha, Bratislava  
         
Júl        
06.  Deň Slovákov v Maďarsku   vo februári sa rozhodne VZ CSSM  
21.-26. Ekumenický biblický tábor pre žiakov ZŠ a SŠ   Veľký Slavkov  
         
August        
         
23.-25. Pútnický zájazd slovenských veriacich   Báč, Malacky, Marianka  
31. Termín podania návrhy na Cenu Štefana Lamiho      
         
September        
09.-13.  zasadnutia výborov CSSM   Sídlo CSSM  
24. zasadnutie VZ CSSM   Sídlo CSSM  
28. XV. Ekumenické stretnutie slovenských cirkevných zborov   vo februári sa rozhodne NSV CSSM  
         
December        
06. Celoštátne adventné stretnutie detí   Mlynky  

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat