Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Minority Safepack logo

     Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku prehlasuje, že existenciu a pretrvanie autochtónnych národností ako jednej sedminy z pol miliardového obyvateľstva Európskej únie, a nimi vytvorené špecifické jazykové a kultúrne bohatstvo považuje za základnú a ochrániteľnú hodnotu. 
     Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku podporuje občiansku iniciatívu s názvom Minority SafePack – milión podpisov za mnohofarebnosť Európy, ktorá má za cieľ chrániť autochtónne národnostné a jazykové menšiny Európy, ako aj vytvorenie právneho zázemia na zachovanie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti nášho kontinentu.
     Vzhľadom na vyššie uvedené Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyzýva Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj svojich sympatizantov, aby svojím podpisom podporovali iniciatívu Minority SafePack – milión podpisov za mnohofarebnosť Európy.

CSSM

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat