Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

20180228 131917

CSSM má od roku 2013 podpísanú rámcovú dohodu o odbornej spolupráci v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školských inštitúcií kde sa vyučuje slovenčina v Maďarsku. V zmysle tejto dohody každoročne pripravujeme odborné programy v spoluorganizovaní Centra ďalšieho vzdelávania UK a Pedagogického metodického centra Slovákov Maďarsku. JOP CĎV UK realizuje každoročne intenzívny trojtýždňový jazykový kurz pre krajanov v Modre Harmónii. Na tomto letnom kurze vďaka Ministerstvu školstva vedy, výskumu a športu sa môžu bezplatne zúčastniť aj naši pedagógovia, ktorí si chcú oživiť a prehľbiť svoje jazykové zručnosti.   V tomto roku prvýkrát sme dostali pozvanie na Deň otvorených dverí Jazykovej a odbornej prípravy CĎV UK v Bratislave.

IMG 5552

28. februára 2018 malá skupinka učiteľov slovenského jazyka z okolia Budapešti zavítala do Bratislavy, aby sa oboznámili s obsahom práce a metódami akými učia cudzincom a krajanom slovenský jazyk v tomto centre.  Učiteľky z Pišpeku, zo Santova a z Budapešti po prezentácií inštitúcie a ponúkaných študijných programov mohli zavítať na otvorené vyučovacie hodiny slovenského jazyka a odborných predmetov. Pedagógovia sa oboznámili s niektorými metódami výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, konzultovali s lektormi o odborných otázkach, vypočuli si prednášku o testovaní jazykových kompetencií a o certifikovanej skúške zo slovenského jazyka.
Účastníci mali možnosť zakúpiť si učebné materiály a oboznámiť sa s modelovými testami. Tieto informácie sú dostupné aj pre širokú verejnosť na webovej stránke JOP CDV UK: 

https://cdv.uniba.sk/ujop/certifikovana-skuska-zo-slovenciny-ako-cudzieho-jazyka/modelove-testy/

https://cdv.uniba.sk/ujop/certifikovana-skuska-zo-slovenciny-ako-cudzieho-jazyka/odporucana-literatura/

IMG 5524

Riaditeľka PMC SM Mária Czégényová a odborníčky školstva CSSM Mária Matejdesová a Erika Lázárová po konzultácii s lektormi jazykového centra konštatovali , že toto osobné stretnutie môže byť dobrým  základom ďalsej spolupráce v oblasti rozvíjania doškoľovaní a odbornej prípravy  našich učiteľov  na jazykových školách.

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat