Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Dňa 18. januára 2018 boli zverejnené tlačivá pre vyúčtovanie dotácií miestnych národnostných samospráv poskytovaných na základe splnených úloh na rok 2016 a dotácií poskytovaných na fungovanie na rok 2017.

szlov.önk.montázs

Informácie a tlačivá pre vyúčtovanie dotácií miestnych národnostných samospráv poskytovaných na základe splnených úloh na rok 2016 nájdete na webovej stránke Správy dotácií ľudských zdrojov.

 

Dokumenty sú prístupné na nasledujúcom odkaze:

Tlačivá pre vyúčtovanie dotácií miestných národnostných sámospráv poskytovaných na základe splnených úloh na rok 2016 na rok 2016

 

Informácie a tlačivá pre vyúčtovanie dotácií miestnych národnostných samospráv na fungovanie na rok 2017 nájdete tiež na webovej stránke Správy dotácií ľudských zdrojov.

Dokumenty sú prístupné na nasledujúcom odkaze:

Tlačivá pre vyúčtovanie dotácií miestnych národnostných samospráv na fungovanie na fungovanie na rok 2017 na fungovanie na rok 2017

 

 

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat