Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Príručka k aplikácii nariadení pre získanie podpory poskytovanej národnostným samosprávam na základe vykonaných úloh 

 

Vyhodnocovanie dokumentácie národnostných samospráv v záujme určenia podpory na báze ními vykonaných úloh od roku 2017 sa deje na základe tabuľky, uvedenej v prílohe č. 9, rozpočtového zákona na rok 2017. Táto tabuľka uznesenia, prijaté národnostnými samosprávami počas ich ročnej činnosti, zaraďuje do troch kategórií. V príručke podávame zhrnutie o tom, aké uznesenia môžu byť zohľadnené, resp. hodnotené v rámci jednotlivých kategórií podľa názoru Celoštátnej slovenskej samosprávy.

 

Príručka k aplikácii nariadení pre získanie podpory poskytovanej národnostným samosprávam na základe vykonaných úloh môžete stiahnuť tu:

 

Prírucka_k_úlohám.docx

 

PPT01

PPT02

PPT03

PPT04

PPT05

PPT09

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat