Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

FUEN logo

V Kluži (Cluj-Napoca-Kolozsvár-Klausenburg) sa začala kampaň za získanie milióna podpisov pre „Minority SafePack Initiative”

V dňoch 17. - 21. mája zasadal 62. kongres Federálnej únie európskych menšín (Federal Union of European Nationalities – FUEN) v Kluži, v Rumunsku. Kongresu sa zúčastinla aj dvojčlenná delegácia Celoštátnaj slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) pod vedením jej predsedníčky, Alžbety Hollerovej Račkovej.

image001

 

Ústredným bodom trojdňového programu prerokovanie občianskej iniciatívy pripravenej vtedajším predsedom FUEN, Hansom Heinrichom Hansenom a predsedom Demokratického zväzu Maďarov v Rumunsku Hunorom Kelemenom v roku 2013 pod názvom „Minority SafePack Initiative”.

Táto občianska iniciatíva žiadala Európsku úniu o to, aby zlepšila ochranu osôb, patriacich k národným a jazykovým menšinám, a aby posilnila kultúrnu a jazykovú mnohofarebnosť Únie. Žiadali, aby Únia prijala právne akty na poli podpory regionálnych a menšinových jazykov, vzdelávania a kultúry, regionálnej politiky, zúčastnenia sa na rozhodovaní, rovnosti, audovizuálnej a mediálnej politiky, respektíve na poli prístupu k európskym fondom menšinami, ktoré by boli záväzné pre všetkých členov EÚ.

Európska komisia v septembri 2013 s odôvodnením, že obsah patrí do kompetencie národných štátov, respektíve, že nespadá do kompetencie EÚ, iniciatívu odmietla zaregistrovať. Iniciátori pod názvom „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” sa obrátili na Súdny dvor Európskej únie, aby posúdil oprávnenosť podania iniciatívy. Súd vo februári 2017 vypovedal nesprávnosť odmietnutia a vyzval Európsku komisiu, aby iniciatívu zaregistrovala. Po registrácii – v zmysle predpisov EÚ platných pre občianske iniciatívy – do roka je treba pozbierať milión podporných podpisov z aspoň siedmych členských štátov k tomu, aby Európska komisia si zaradila iniciatívu do programu svojich zasadnutí.

image003

Na kongrese FUEN pôvodní iniciátori informovali predstaviteľov členských organizácií o cieľoch iniciatívy, a o krokoch, ktoré nasledujú po rozhodnutí súdu. Druhý deň kongresu sa aj oficiálne začala kampaň na zbieranie podporujúcich podpisov. Kongres vyzval členské organizácie, aby na svojích programoch, ako aj prostredníctvom dostupných medií informovali členov národných menšín o cieľoch iniciatívy, a aby aj samy začali aktívne zbierať podpisy.

Tretí deň kongresu patrila povinnostiam, ktoré všetky spoločenské organizácie a samosprávy poznajú. Kongres prijal správu o práci a hospodárení FUEN za rok 2016, pracovný plán a rozpočet na rok 2017.

image005

 

Takisto sa rozhodol o prijatí nových členov, ako aj o mieste organizovania nasledujúcich Európskych majstrovstiev národnostných menšív vo futbale. O právo zorganizovania majstrovstiev sa uchádzali mladí predstavitelia Slovincov žijúcich v Rakúsku a nemecká mládež žijúca v Dánsku spolu s dánskou mládežou žijúcou v Nemecku. Kongres sa rozhodol, že dejiskom Europeády v roku 2020 bude Korutánsko v Rakúsku.

FUEN je snáď najväčšia strešná organizácia národných a etnických menšín v Európe, založená roku 1949 v Paríži. V súčasnosti má okolo 90 členských organizácií z 32 krajín Európy. Z Maďarska sú členmi Demokratický zväz Rumunov v Maďarsku, Celoštátna samospráva Nemcov v Maďarsku a CSSM. CSSM sa zapojila do práce FUEN-u v máji 2002.

CSSM

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat