Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

 uhrinovágyivicsánová

Prezentácia novej knihy VSMÚ v Celoštátnej cudzojazyčnej knižnici

 

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku prezentoval svoju novú publikáciu 10. mája 2017 v Celoštátnej cudzojazyčnej knižnici. Bibliografiu slovenských, dvoj- a viacjazyčných publikácií vydaných v Maďarsku po zmene politického zriadenia zostavila bývalá riaditeľka VÚSM Alžbeta Uhrínová. Poskytuje v nej prehľad o vedecko-publikačnej a vydavateľskej činnosti Slovákov žijúcich v Maďarsku, ich organizácií a inštitúcií. Zväzok, obsahujúci viac než 500 titulov pred početným obecenstvom prezentovala zakladateľka a prvá riaditeľka, v súčasnosti titulárna vedecká poradkyňa VÚSM Anna Divičanová. O procese, ako aj o domácich a zahraničných zdrojoch skompletizovania materálu, o metodológii spracovania získaných publikácií informovala spolupracovníčka Múzea Matice slovenskej, knihovníčka Gabriela Hamranová.

hamranová

Zväzok vydaný v spolupráci s s.r.o. Croatica, usporiada domáce slovenské publikácie do 9 tematických celkov: dejiny a kultúrne dejiny; jazykoveda; národopis; krásna literatúra a  literárna veda; školstvo, učebnice a učebné pomôcky; bibliografie a repertória; periodiká; časopisy a noviny; iné publikácie.

Táto nová publikácia – podľa hodnotenia profesorky Anny Divičanovej – podáva okrúhly obraz duchovnej tvorivosti Slovákov v Maďarsku v blízkej minulosti ako aj súčasnosti. Podáva osožné informácie pre domáce slovenské inštitúcie, najmä pre školy, ale je i výskumným prameňom pre vedu a kultúru tak v Maďarsku ako aj na šlovensku.

Vydaneie bibliografie umožnila širokospektrálna spolupráca. Popri pomoci Ministerstva ľudských zdrojov, Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a jej inštitúciach podporili ju Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku a 12 miestnych slovenských národnostných samospráv. 

racsková

 

Publikáciu si môžete zakúpiť v sídle VÚSM (5600 Békešská Čaba ul. Szabó D., č.42.), alebo v sídle Knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku (1114 Budapešť, ul. Fadrusz, č. 11/a.).

CSSM

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat