Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

Nyíregyháza1

Ako zviditeľniť národopisnú zbierku? – bola jedna z ústredných tém 17. Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských oblastných domov, ktorú Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) tohto roku usporiadal v priestoroch Múzea ľudovej architektúry v prírode v Níreďháze – Sóstó

Prítomných odborníkov pozdravila predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková a riaditeľka múzea Dr. Sarolta Szabó. Odborné prednášky mali rozšíriť a prehĺbiť vedomosti vedúcich oblastných domov. V kultúrnej časti programu, predstavujúcej tirpácke tradície potešila prítomných hŕstka miestnych pestovateľov ľudovej kultúry.

Nyíregyháza2

Text a foto: Ľudové noviny

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat