Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

VarsoBp 14

Krátko pred Vianocami zavítal do Budapešti predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo. 

V sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) rokoval s predsedníčkou CSSM Alžbetou Hollerovou Račkovou, vedúcimi kultúrnych inštitúcií a pracovníkmi Úradu CSSM. Následne zavítal do Slovenskej školy v Budapešti. Po krátkom kultúrnom programe detí si J. Varšo pod vedením riaditeľky Júlie Szabovej Marlokovej pozrel priestory školy a oboznámil sa aj s vyučovacím procesom v inštitúcii.

CSSM

VarsoBp 13

 

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat