Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

Laudácie vyznamenaních "Za našu národnosť" a "Ceny Štefana Lamiho"

 

„Za našu národnosť” 2016

 

Prvou vyznamenanou je Mária Galántaiová z Veľkej Tarče.

 

Mária Galántaiová sa narodila a  celý svoj doterajší život prežila vo Veľkej Tarči. Tam chodila aj do základnej školy, ktorá veľkou mierou ovplyvnila jej život. Mala možnosť učiť sa po slovensky, stala sa členkou spevokolu a miestnej tanečnej skupiny, aktívne sa zapájala do slovenského kultúrneho života obce. Od roku 1963 tancovala v Tanečnom súbore Veľkej Tarče a spievala v ženskom speváckom zbore. Bola zakladateľkou ženského spevokolu „Venčok“, v ktorom spieva dodnes.

Keď sa zakladali národnostné samosprávy stala sa predsedníčkou Samosprávy veľkotarčianskych Slovákov. Túto funkciu zastávala dvadsať rokov. Počas jej pôsobenia sa ročne v októbri usporadúval národnostný deň, organizovala sa výstava. V roku 2014 už nekandidovala, ale aj naďalej napomáha prácu slovenskej samosprávy.

Pod jej vedením uchovávajú aj gastronomické dedičstvo slovenských predkov vo Veľkej Tarči. Organizovala spoločné varenia pod názvom „Klub Varečka“.

Vďaka jej návrhu a  usilovnej zberateľskej práci bola vydaná zbierka fotografií „Veľká Tarča v obrazoch“ a kniha pod názvom „Perličky z Veľkej Tarče“. Podporovala aj žiakov Školy ľudového umenia, zbierala pre nich kroje.

V roku 2014 ju Samospráva Veľkej Tarče za svedomitú a obetavú prácu odmenila vyznamenaním „Za obec Veľká Tarča“.

Galántaiová

Druhou vyznamenanou je Ibolya Nagyová z Tardoša.

 

Ibolya Nagyová pochádza zo Zalaegerszegu, kde už od detstva navštevovala tanečný krúžok. Neskôr tancovala v tanečnom súbore Zala, kde sa zoznámila so svojím budúcim manželom, Tardošanom Imrichom Nagyom, ktorý ako vojak tancoval v tomto súbore. Manželia Nagyoví sa usadili v Tardoši, kde v roku 1972 zo žiakov základnej školy založili tanečný súbor. Vďaka ich oduševnenej práci sa za krátky čas hovorilo, že v Tardoši tancuje celá dedina. Vďaka svedomitej a vytrvalej práci pod umeleckým vedením Ibolye Nagyovej sa tanečný súbor Červený mramor stal populárnym a známym. V bohatom repertoári majú choreografie z rôznych častí Maďarska, Slovenska a Sedmohradska. Tanečníci sa úspešne predstavili v siedmych štátoch Európy a v Ázii.

Kvalitná odborná práca Ibolye Nagyovej sa odzrkadľuje aj vo výbere choreografií a ich podaní. Dbá o zachovávanie a pestovanie slovenských tradícií. Spracovala miestne riekanky a pesničky pre najmenšie deti pod názvom „Eš perina, perina“. Veľký dôraz kladie na odev svojich tanečníkov. Pre nedostatok financií často sama zhotovuje kroje. Aj svoje deti vychovávala k láske k tancu a k tomu, aby v živote nehľadali problémy, ale riešenia.

Za jej oduševnenú a obetavú prácu dostala „Zlatý prsteň pre Tardoš”, čím sa jej samospráva a obyvatelia obce poďakovali za dlhé desaťročia trvajúcu činnosť na poli zachovávania tradícií a rozvoja spoločnosti.

Ibolya Nagyová

Tretím vyznamenaným je Budapeštiansky spevácky zbor Ozvena

 

Slovenský spevácky zbor OZVENA bol založený v roku 2000. Jeho predsedníčkou je už od založenia Zuzana Hollósyová. Prvým hudobným vedúcim zboru bol dirigent Ján Šutinský, po ňom viedli zbor dirigentky Eva Linkeová Gácsiová a Marta Pálmaiová-Pápayová a v súčasnosti pracuje pod taktovkou Ákosa Somogyváryho. Spevácky zbor Ozvena prezentuje zborovú slovenskú hudobnú kultúru Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj svetové hudobné skladby. Má široký repertoár skladieb, štvorhlasné úpravy slovenských ľudových piesní z Maďarska, ako aj zborové a cirkevné skladby. Zbor organizuje každý rok stretnutie slovenských speváckych zborov s medzinárodnou účasťou. Vystupuje na podujatiach slovenských samospráv a na cirkevných oslavách. Slovenskú hudobnú zborovú kultúru šíri aj v zahraničí na medzinárodných festivaloch. Viackrát zožali najvyššie uznanie medzinárodnej poroty v Prahe,  v Brezne a v Bratislave. Spevácky zbor Ozvena sa zaoberá aj  vydavateľskou činnosťou. Vydala dve CD platne a dva zväzky spracovaných slovenských ľudových piesní.

Ozvena

 

Cena Štefana Lamiho 2016

 

Pod vplyvom bádateľa ľudovej hudby, Lajosa Vassa v roku 1975 vznikol v Kerepeši páví krúžok, ktorý od roku 1998 funguje pod názvom Kerepešský folklórny spolok Páví krúžok.

Členovia pávieho krúžku sa starajú o kroje svojich predkov, zapisujú ich zvyky, tance, piesne, ktoré oni uchovávali vo všedných dňoch či vo sviatočných chvíľach. Starajú sa o to, aby viacgeneračné zručnosti a vedomosti odovzdávali nastupujúcej generácii, a aby im naučili jedinečné slovenské nárečie v Kerepeši. Celoročná činnosť spolku sa zakladá na pestovaní kalendárnych zvykov, na zostavení programu k národným sviatkom a na požiadanie.

Počet členov spolku rastie z roka na rok. V súčasnosti sa do činnosti spoločnosti  zapájajú predstavitelia štyroch generácií – deti či dospelí -, ktorí sa zaujímajú o slovenské tradície.

Súbor v uplynulom období vystupovali na rôznych domácich a zahraničných podujatiach. Dostali sa na Slovensko, do Českej republiky, Poľska, Francúzska, Rumunska, Izraelu a do Talianska. Sú aktívnymi účastníkmi na rôznych podujatiach Pripeštianskeho slovenského regionálneho spolku – Dolina a Medzinárodného  Národnostného Festivalu v Kerepeši.

Učiteľom tanca a choreografom je: Eva Szilágyiová Šubová a Zsolt Szilágyi.

Predsedom spolku je Marta Zomboriová. Umeleckým vedúcim spolku je Gyula Árva.

Umeleckým vedúcim pávieho krúžku je Márton Birinyi.

          Na základe Štatútu udeľovania Ceny Štefana Lamiho skupine, ktorá na celoštátnej kvalifikačnej prehliadke Vo víre tanca získa trikrát po sebe zlatú kvalifikáciu, udeľuje sa Cena Štefana Lamiho. Kerepešský folklórny spolok a páví krúžok vyhovuje tejto požiadavke, keďže zlatú kvalifikáciu získal v roku 2011 za choreografiu „Voľba paholského richtára“, v roku 2013 za choreografiu „Na páračkách“ a v roku 2015 za choreografiu „Dvíhanie mladuchy na fašiangy“.

Cenu prevezme: Márta Zomboriová, predsedníčka spolku.

Lami-Kerepeš

 

Zdroj fotiek: LUNO

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat