Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

Mišo-montáž

Pamätnú medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) udelil Michalovi Lásikovi pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea predseda ÚSŽZ Ján Varšo. Predsedovi Výchovno-vzdelávacieho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku odovzdal ocenenie generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Igor Furdík.

 

Šesťdesiatnik Michal Lásik

 

Michal Lásik sa narodil v slovenskej rodine v Slovenskom Komlóši 28. mája 1956. Maturoval na Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe. Po skončení univerzitných štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave - odbor dejepis-filozófia - sa vrátil na svoju obľúbenú Dolnú zem a 1. septembra 1979 začal vyučovať na čabianskom slovenskom gymnáziu. Svoje bohaté poznatky zúžitkoval aj pri písaní,  prekladaní a posudzovaní učebníc pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. Vypracoval rámcový program vyučovania slovenskej vzdelanosti a systém maturitných požiadaviek. Zapojil sa aj do prípravy slovenských pedagógov: od 1.septembra 1988 do 31. júla 1992 pracoval na Vysokej škole pedagogickej v Békešskej Čabe. V roku 1992 sa stal zástupcom riaditeľa čabianskeho slovenského gymnázia, ktorú funkciu zastáva dodnes.

Mišo-montáž2

Jeho pedagogickú prácu uznávajú aj za hranicami, čo dokazuje jeho členstvo v Školskej komisii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Popri pedagogickej činnosti sa aktívne zapája aj do verejného života slovenskej komunity. Už dvadsať rokov je predsedom najpočetnejšieho a najinovatívnejšieho miestneho slovenského spolku v Maďarsku:  Čabianskej organizácie Slovákov. Organizácia pod jeho vedením sa okrem aktivít v domácom prostredí - ako účastníčka spolupráce dolnozemských Slovákov - zapája aj do spoločných projektov Slovákov z Rumunska a Srbska. Michal Lásik od roku 2014 stojí na čele Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba. Od roku 2007 je členom Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a predsedom jeho Výchovno-vzdelávacieho výboru.

Jeho odbornosť, výborné komunikačné a retorické schopnosti a oddanosť slovenskej národnosti prispievajú k tomu, že sa stal uznávanou osobnosťou nášho slovenského verejného života. V roku 2014 mu Valné zhromaždenie CSSM udelilo vyznamenanie Za našu národnosť.

S láskou naňno spomínajú a hrdo sa k nemu hlásia aj jeho bývalí študenti - desiatky slovenských intelektuálov-odborníkov pôsobiacich na slovenskom poli a v iných sférach spoločenského a ekonomického života. Medzi nich sa zaraďuje aj pisateľka týchto riadkov

Alžbeta Hollerová Račková

predsedníčka

Celoštátnej slovenskejsamosprávy v Maďarsku

V Budapešti dňa 18. mája 2016

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat