Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

varso

 

 

Návštevou Slovenského Komlóša, Békešskej Čaby a Sarvaša pokračuje vo svojej pracovnej ceste po Dolnej zemi predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Ján Varšo vo štvrtok (26. 5.) navštívi Slovenský Komlóš, kde sa stretne s primátorkou mesta Ritou Garayovou a zavíta do slovenskej školy. Po krátkom programe Detského umeleckého súboru Harmónia sa uskutoční posedenie s učiteľmi školy a predstaviteľmi miestnej slovenskej samosprávy a slovenských spolkov. Popoludní, po prehliadke evanjelického kostola a slovenských národopisných zbierok mesta sa hostia presunú do Békešskej Čaby, kde sa v popoludňajších hodinách uskutoční stretnutie s predstaviteľmi slovenských organizácií a kultúrnych telies z Békešskej župy v Áchimovej sieni Oblastného domu na Garayho ulici. Program delegácie ÚSŽZ pokračuje v piatok návštevou Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe. Predseda Úradu sa následne zúčastní na zasadnutí Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. V popoludňajších hodinách privíta delegáciu slovenská škola v Sarvaši, kde si hostia pozrú kultúrny program žiakov a stretnú sa s vedením a s učiteľmi školy. Svoju návštevu ukončia prehliadkou starého evanjelického kostola, pamätníka znovu osídlenia a ďalších pozoruhodností mesta. Delegáciu ÚSŽZ budú sprevádzať predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková a zástupkyňa vedúceho úradu, školská referentka Mária Kengyelová Matejdesová.

CSSM

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat