Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Náš kalendár 2017

Náš kalendár 2017

Vyšlo obľúbené čítanie Slovákov v Maďarsku - ročenka Náš kalendár na rok 2017

Vyšlo obľúbené čítanie Slovákov v Maďarsku - ročenka Náš kalendár na rok 2017

Čítať ďalej...
Prezident SR Andrej Kiska v Slovenskej škole v Budapešti

Prezident SR Andrej Kiska v Slovenskej škole v Budapešti

Počas svojej oficiálnej návštevy Maďarska prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska navštívil aj Slovenskú školu v Budapešti.

Počas svojej oficiálnej návštevy Maďarska prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska navštívil aj Slovenskú školu v Budapešti.

Čítať ďalej...
Vyznamenanie Za národnosti Michalovi Lásikovi

Vyznamenanie Za národnosti Michalovi Lásikovi

Medzi tohtoročnými laureátmi vyznamenania Za národnosti udeľovaného predsedom vlády Viktorom Orbánom je aj Michal Lásik.

Medzi tohtoročnými laureátmi vyznamenania Za národnosti udeľovaného predsedom vlády Viktorom Orbánom je aj Michal Lásik. 

Čítať ďalej...
Valné zhromaždenie CSSM

Valné zhromaždenie CSSM

-Rokovací maratón s dôrazom na školstvo

Poslanci sa na prvom tohtoročnom zasadnutí Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) zišli v sídle nášho najvyššieho voleného zboru na Fadruszovej ulici v posledný februárový deň.

Čítať ďalej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

„Národnosť, ktorá je schopná vytvoriť svoj vlastný výskumný ústav, ktorá je schopná plánovať, tvoriť, publikovať, má v sebe ešte veľký potenciál...“

http://vusm.slovaci.hu/sk

Človek, keď má narodeniny, vždy sa zastaví aspoň na chvíľu, aby vyhodnotil svoj život. V hlave každého z nás sa vynárajú pri takejto príležitosti otázky typu: dosiahol som svoje vytýčené ciele? Som na správnej ceste? Aký význam má moja práca? Nielen v prípade jednotlivca je dôležité občas si položiť takéto otázky. Aj v živote inštitúcií sú dôležité okrúhle jubileá, medzníky, keď si ich členovia pripomínajú začiatky a cestu, ktorou prešli, lebo skúsenosti môžu predurčiť ich ďalší vývoj a budúcnosť. S takýmto zámerom sa zišli 2. októbra pracovníci Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) v kruhu ich partnerov, priateľov, podporovateľov v budove Slovenského oblastného domu v Békešskej Čabe.

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku založil v roku 1990 Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), so sídlom v Békešskej Čabe. Jeho vznik inicioval genetik Matej Šipický. V tej dobe to bola jedinečná iniciatíva, lebo slovenská národnosť ako prvá v Maďarsku sa mohla pýšiť vlastnou vedecko-výskumnou inštitúciou.

Od roku 2001 funguje VÚSM pod záštitou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), ale jeho ciele sa nezmenili. Pracovníci VÚSM v záujme zachovania jazyka, kultúry a tradícií slovenskej národnosti žijúcej v Maďarsku vedecky analyzujú spoločenské procesy týkajúce sa jej minulosti a súčasnej situácie. Zameriavajú sa predovšetkým na výskum histórie, národopisu a kultúrnej antropológie, jazyka tu žijúcich Slovákov. Popri výskumnej činnosti sa venujú aj edičnej a vydavateľskej práci, ponúkajú doškoľovania, poskytujú odbornú pomoc školám, organizujú vedecké aj popularizačné konferencie, sympózia, výskumné tábory, súťaže pre mladých, nádejných výskumníkov a udržiavajú dobré styky s partnerskými inštitúciami v Maďarsku a v zahraničí. Medzi najvýznamnejšími partnermi VÚSM sa nachádzajú ústavy Slovenskej akadémie vied a Maďarskej akadémie vied, univerzitné a vysokoškolské fakulty a katedry v Maďarsku a na Slovensku, Matica slovenská, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná knižnica, Inštitút Fórum, Slovakistická vojvodinská spoločnosť v Novom Sade, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku, ako aj inštitúcie CSSM, slovenské samosprávy, občianske organizácie a médiá.

VÚSM tvorí teraz malý, ale produktívny kolektív. Pod vedením Anny Kováčovej v ústave pracujú vedeckí pracovníci Alžbeta Uhrinová, Tünde Tušková, Jozef Demmel, referentka Zuzana Kováčová a knihovníčka Magdaléna Laczová. Nesmieme ale zabudnúť na ďalších doterajších interných a externých pracovníkov ústavu, medzi ktorými figurujú mená ako Anna Divičanová, Ján Gomboš, Ján Chlebnický, Alexander Tóth a nedávno zosnulý Ondrej Krupa, ktorí sa pričinili o dobré meno VÚSM.

25 rokov existencie nášho výskumného ústavu je tým míľnikom, ktorý nám na základe dosiahnutých výsledkov a aktivít uplynulých rokov umožňuje vytýčiť nové smerovanie k plneniu ďalších cieľov,” povedala na začiatku svojho slávnostného uvítacieho prejavu súčasná vedúca VÚSM Anna Kováčová. Zmienila sa o tom, že keď v roku 1990 vznikla inštitúcia, ešte nikto netušil, v akom rozsahu a ako dlho svoje ciele bude realizovať. „Teraz je nám všetkým jasné, že nič lepšie sa nám, Slovákom v Maďarsku, pred 25 rokmi nemohlo stať. Veď ako inak sa môže národnostný život a etnicita zachovať, keď nie poznaním a skúmaním vlastných potrieb? Ako by sme vedeli budovať svoju slovenskosť, keby sme nepoznali, aká je naša realita, nevedeli, čo nám chýba, kde sú naše rezervy a čo vlastne chceme?“ Dodala, že získané poznatky z výskumov dávajú jasné odpovede na tieto otázky, a čo je asi ešte dôležitejšie - sú základom na upevnenie a ďalší rozvoj slovenskej identity.

Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá upriamila pozornosť na výzvy do budúcnosti. „Výskumný ústav vtedy, keď začal organizovať súťaže pre študentov a tak ich inšpiroval, aby spoznali svoje korene, históriu svojej rodiny a bydliska, sa pustil na tú cestu, ktorú považujem za veľmi dôležitú - bola to konkrétna výchova vedeckého dorastu. Musíme si uvedomiť, že ak si nebudeme vychovávať vedecký dorast, v našom ústave o pár rokov nebude mať kto pracovať a nebude mať kto preskúmať náš dnešný život alebo blízku budúcnosť. Nie sú dôkladne preskúmané ani medzivojnové obdobie, obdobie od roku 1948, dejiny Zväzu Slovákov v Maďarsku a tak ďalej. Myslím si, že to bude veľmi pekná úloha pre mladých výskumníkov, ktorých si musíme nájsť, vychovať, zapojiť do činnosti, aby sme spoznali aj tieto časti minulosti a aby sme spoznali príčiny stavu v dnešnom období a aby sme sa mohli vyhnúť chybám.“ Ďalej hovorila o tom, že je dôležité zviditeľniť výsledky výskumov v obidvoch krajinách a nielen pre minoritnú, ale aj pre majoritnú spoločnosť.

„Národnosť, ktorá je schopná vytvoriť svoj vlastný výskumný ústav, ktorá je schopná plánovať, tvoriť, publikovať, má v sebe ešte veľký potenciál,“ skonštatovala predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Predsedníčka vo svojom príhovore vyzdvihla tri funkcie VÚSM. „Prvé slovo, čo mi napadne, je prameň - toľko poznatkov je už zverejnených, že vo väčšine prípadov máme kam siahnuť. Ďalšie slovo je stopa - zanecháva po Slovákoch v Maďarsku určitú stopu. Výsledky ukázali, akí sme boli, ako sme žili, písali, tvorili vo všetkých sférach kultúrneho a spoločenského života a tak aj v budúcnosti budú vedieť, akí sme boli.“ Predsedníčka ZSM ako posledné prirovnanie uviedla slovo svetielko - VÚSM je a bude pre nastupujúce generácie základom, z ktorého môžu čerpať a jeho činnosť ukáže smer. „Od detí a mládeže závisí naša budúcnosť. Možno by bolo dobre urobiť prieskum o tom, aký je postoj našich mladých k národnostnému bytiu,“ navrhla na záver svojho príhovoru.

Vedúci národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska Anton Paulik k tomu, čo odznelo, dodal, že takéto politicky voľné obdobie na národnostnom poli ešte nebolo, keď nikto nechce usmerňovať národnosti a tiež ešte nikdy neboli k dispozícii také finančné podmienky, ktoré môžu minority využiť v tomto a v nasledujúcom roku.

Nasledovne prítomní v rámci slávnostného sympózia, ktoré sa uskutočnilo pod názvom V službách vedy a národnosti vypočuli bilančné príspevky pozvaných odborníkov zo Slovenska aj z Maďarska. Činnosť 25-ročnej inštitúcie hodnotili docentka Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre Magdaléna Paríková, hlavná vedecká pracovníčka Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach Mária Homišinová, jazykovedec, riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV Slavomír Ondrejoviča docent FF UMB v Banskej Bystrici Miroslav Kmeť. Eva Krekovičová tlmočila slová riaditeľky Ústavu etnológie SAV Tatiany Podolinskej. Oficiálna časť sa skončila prezentáciou konferenčného zborníka s názvom Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí venovaný etnografovi Ondrejovi Krupovi. Zborník, ktorý obsahuje materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie z 9.-10. októbra 2014, organizovanej na počesť životného jubilea nedávno zosnulého etnografa, bývalého kolegu VÚSM prezentoval docent UKF v Nitre Ladislav Lenovský. Slávnostné stretnutie pokračovalo v uvoľnenejšom duchu, večerou na nádvorí Slovenského oblastného domu.

Pracovníkom VÚSM aj touto cestou gratulujeme k jubileu a želáme veľa úspechov a vytrvalosti.

(kan - luno.hu)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832765890155722.1073741960.147596498672668&type=3

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat