Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) v roku 2003 prijalo zakladajúcu listinu Slovenského osvetového centra (SOC) a ďalšie dokumenty, ktoré zabezpečujú fungovanie inštitúcie. Stredisko SOC sa nachádza v Budapešti, v sídle CSS. Keďže Slováci v Maďarsku žijú roztrúsene po celej krajine, na základe dávnejších podnetov a požiadaviek, taktiež podľa žúp a ľudnatosti regionálne kultúrne strediská vznikli na deviatich miestach: v Békešskej župe v Békešskej Čabe, Slovenskom Komlóši a Sarvaši, v bakoňskom regióne v Černi, pre novohradský a hevešský región vo Veňarci (od roku 2011 v Lucine), na Pilíši v Mlynkoch, na Zemplíne v Novom Meste pod Šiatrom-Baňačke, na okolí Pešti v Ečeri (2008) a na Vérteši a Gereči v Tatabáni-Bánhide (2010), na povodí Galgy v Jači (2011). Jednotlivé slovenské regionálne kultúrne strediská fungujú samostatne na základe schváleného rozpočtu a pracovného plánu.

Prvoradou úlohou Slovenského osvetového centra je pestovanie a šírenie celomaďarskej slovenskej kultúry. Dôležitá úloha mu pripadá aj na poli doškoľovania osvetových odborníkov, ktorí sa venujú rôznym lokálnym spolkom, občianskym združeniam a umeleckým kolektívom. Vo výchove mládeže zabezpečuje záujmové programy v rámci mimoškolskej činnosti a v letných táboroch. V záujme zachovávania kultúrneho dedičstva organizuje celoštátne odborné semináre a konferencie. Pestovanie slovenského jazyka napomáha šírením rôznych publikácií v slovenskom jazyku, hosťovaním divadelných predstavení a tam, kde nie sú k dispozícii školy s výučbou slovenského jazyka, zorganizovaním jazykových kurzov.

Slovenské osvetové centrum usporiada každoročne v Deň Slovákov v Maďarsku slovenský jarmok a galaprogram.

 

Významné celoštátne podujatia, udalosti:

Putovná národopisná výstava „Svadobný odev Slovákov v Maďarsku na počiatku 20. storočia” (2005-2008)

Konferencia: „Každodenná kultúra Slovákov v Maďarsku” (2007) a „Uchovávanie kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku” (2008)

Odborné stretnutie slovenských civilných organizácií (2009)

Stretnutie osvetových spolupracovníkov (2009)

Národopisné, tanečné, hudobné a remeselnícke mládežnícke tábory (2006 – Sarvaš, 2007 – Sarvaš, 2008 - Pilíš, 2009- Sarvaš, 2010 – Sarvaš, 2012 – Pišpek)

Semináre pre vedúcich speváckych zborov, tanečných súborov a folklórnych skupín (2005 – Ráckeve, 2006-Sarvaš, 2007-Sarvaš, 2008- Sarvaš, 2010 – Budapešť, 2011-Sarvaš, Budapešť, 2012 –Sarvaš)

Doškoľovanie dopisovateľov Ľudových novín (2008)

Kultúrny zájazd jubilujúcich speváckych zborov (2005- Páví krúžok v Mlynkoch, 2011 – Páví krúžok v Santove, Ženská spevácka skupina v Číve)

Predvianočná prezentácia v kruhu vojvodinských katolíkov (2007)

Hosťovanie divadelných predstavení v slovenskom jazyku (Sarvašské slovenské divadlo – Cervinus Teatrum, Slovenské divadlo Vertigo)

Hosťovanie predstavení SĽUK-u v slovenských lokalitách (2007)

Vo víre tanca 2009, 2011 – Kvalifikačná prehliadka slovenských tanečných súborov a folklórnych skupín

Nominovanie Štefana Lamiho na vyznamenanie „Strom života“ pri Ministerstve národného kultúrneho dedičstva (2004)

 

Publikácie:

Programový bulletin slovenských regionálnych kultúrnych stredísk 2007-2008

Lami, Štefan: Čítanie pri mesiaci, 2007

Berényiné Lami, Mónika: Ľudový dekoratívny prejav a vyšívanie na hornom povodí Galgy, 2009

Živá kultúra Slovákov v Maďarsku, 2009

Slováci v Bakoni – Szlovákok a Bakonyban, 2012

 

Sídlo: 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A.

Telefón: +36-1/209-4836, +36-30/657-1976

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat