Országos Szlovák Önkormányzat

Nyelvünkért, kultúránkért, a szlovákságért!

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Dr. Szabó Zsuzsanna (elnök)

Csapóné Mesnikov Melinda

Kesjár Mátyás

Lénártné Orliczki Judit

Szilágyi Zsolt

Oktatási-Nevelési Bizottság

Lászik Mihály (elnök)

Komjáthi Gáborné

Kuczik Júlia

Papucsekné Glück Márta

Kaszaláné Szabad Judit

Kulturális és Ifjúsági Bizottság

Nagy Mária (elnök)

Hollósy Tiborné

Szabóné Tóth Katalin

Kiszely András

Szelényi Györgyné

Hitéleti és Szociális Bizottság

Klauszné Fuzik Ildikó (elnök)

Glückné Salgai Szilvia

Riba Etelka

Szpisák Attila

Galántai Györgyné

Közbeszerzési Bizottság

Dr. Egyed Ferdinánd (elnök)

Szabó Istvánné

Dr. Horváth Endre

 

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat