Országos Szlovák Önkormányzat

Nyelvünkért, kultúránkért, a szlovákságért!

Az Országgyűlés 2015. november 18-i ülésnapján a pártok támogatták azt a törvénymódosítást, amely értelmében a nemzetiségi önkormányzatokat, azok társulásait és intézményeit - mint közfeladatot ellátó szervezeteket - a nemzeti vagyon lehetséges vagyonkezelőiként határozzák meg a nemzeti vagyonról szóló törvényben. A törvénymódosítás kezdeményezőinek nevében Varga Szimeon, a bolgár nemzetiségi szószóló elmondta: a törvényjavaslat célja, hogy a fennálló jogalkalmazási nehézségeket, illetve a törvényi szabályozási hiányosságot megszüntesse azzal, hogy a törvényben vagyonkezelőként nevesíti a nemzetiségi önkormányzatokat, azok társulásait és intézményeit is, tekintettel arra is, hogy egyébként a nemzetiségi önkormányzatok a törvény pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek. Hozzátette, hogy a nemzetiségi önkormányzati rendszer alapvetően betölti rendeltetését, azonban az elmúlt években felszínre kerültek olyan ellentmondások, amelyek hátrányosan érintik például a kulturális önrendelkezést. A kormány nevében Fónagy János, a fejlesztési tárca államtitkára elmondta, a jelenlegi szabályozás nehezíti egyes nemzetiségi intézmények működését, pedig az állam egyik kiemelten fontos célja, hogy intézményei maximális hatékonysággal működjenek. Az államtitkár arra kérte a pártokat, hogy támogassák a napi politikai célokon túlmutató javaslatot. Szabolcs Attila (Fidesz) vezérszónoki felszólalásában rámutatott, hogy Magyarországon 13 kisebbség van, amelyek nemzetiségi önkormányzattal is rendelkeznek. A szervezetek számos közfeladatot is ellátnak, ezért indokolt a támogatásuk, viszont a mostani szabályozás hátrányosan érinti a működésüket, így a módosítás szükséges. Pártja támogatta a módosítást. Kiss László (MSZP) szerint pártja is beáll a módosítás mögé, mert a vonatkozó törvény jelenleg egy „nem normális helyzetet” teremt: magyarra lefordítva arról van szó - jelezte -, hogy a kezdeményezés elfogadása után az önkormányzatoknak a saját tulajdonuk felett vagyonkezelői joguk lesz. A jelenlegi törvény gátja lehet annak, hogy az önkormányzat jól végezze a feladatát - tette hozzá. Szávay István (Jobbik) elmondta: ez a módosítás voltaképpen egy korrekció, hiszen a szándék - ami szerint a nemzetiségi önkormányzatok szélesebb jogkörhöz jussanak - már korábban létezett. A módosítás, amit pártja is támogat alapja lehet a nemzeti identitás megerősödésének is, és jó példával kell szolgáljon a külföldi, szomszéd országok számára. (mti)

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat