Főoldal

V tomto roku znovu prezenčne

2023.08.07.

V tomto roku znovu prezenčne

 V tomto roku znovu prezenčne
Cez letné prázniny opäť po dvoch rokoch pandemickej prestávky prebiehajú na Slovensku aktivity koordinované Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku účasťou žiakov zo slovenských národnostných škôl v Maďarsku.
Tieto aktivity financované sčasti Ministerstvom školstva SR, organizačne zabezpečujú odborní garanti Metodického centra univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Administratívnu stránku a cestovanie účastníkov zabezpečuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku.

V dňoch 18.-22.júna 2023 sa v Richňave pri Banskej Štiavnici realizovala Mobilná učebňa za účasti našich stredoškolákov Réky Zemen, Zelmy Júlie Baldauf a Lóránda Horvátha zo slovenského gymnázia z Budapešti. Cieľom tejto medzinárodnej aktivity bolo, aby sa žiaci slovenských stredných škôl zoznámili so slovenskými reáliami a spoznali kultúru a tradície daného regiónu a popritom rozvíjali aj počítačovú zručnosť.

Pre deti zo základných škôl bola prvou letnou aktivitou od 2.-8. júla 2023 Detská univerzita, organizačne zabezpečená Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa jej 3 žiaci z Békešskej Čaby a 3 z Budapešti v sprievode učiteľa Roberta Galáta. Súčasťou vzdelávacieho programu bolo stretnutie s významnými osobnosťami a exkurzia do okolia Banskej Bystrice. Popoludňajší odborný program lektori venovali rôznym vzdelávacím a kreatívnym aktivitám – všetko podávané alternatívnymi didaktickými metódami.

Tohoročná Škola v prírode v Donovaloch v Penzióne Zornička sa uskutočnila 7.-16. júla 2023 za účasti 40 žiakov a 4 pedagógov z Maďarska: Natálie Lopusnyi, Norberta Mikulu, Judity Balczó, Orsolyi Antala. Žiaci zo škôl prevádzkovaných CSSM z Békéšskej Čaby, zo Slovenského Komlóša, z Nového mesta pod Šiatrom a zo Sarvaša sa zúčastnili zaujímavých poznávacích výletov v Banskej Bystrici, vo Vlkolínci, v zaniknutej obci Kalište, pamätného miesta Slovenského národného povstania, ako aj výletov v Španej Doline a na Oravskom hrade. Loďou navštívili Slaninský ostrov- tzv. ostrov umenia. Neodmysliteľnou súčasťou programu boli tvorivé dielne a voľnočasové aktivity. Žiaci mohli výrobiť darčekové a dekoračné predmety tradičným spôsobom, mohli si vyskúšať bobovú dráhu na Donovaloch, kúpať sa a zahrať si divadlo. Každý deň prebiehali aktivity v čase 7.30 - 22.00 hodiny.

Trojtýždňový jazykový kurz, tzv. Letná univerzita pre maturantov a krajanov prebiehala od 10. do 28.júla 2023. Do Bratislavy vycestovali 3 stredoškoláci zo slovenského gymnázia z Budapešti a jeden pedagóg z Tatabáne-Bánhidy, aby si počas troch týždňov prehĺbili vedomosti v slovenčine. Odborným garantom tohto kurzu boli vynikajúci lektori jazykového centra UJOP Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom tohto kurzu pre stredoškolákov je v prvom rade rozvíjať komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku a odborných predmetov tých študentov, ktorí sa chystajú pokračovať vo svojich vysokoškolských štúdiách na Slovensku.

No a čo ešte čaká našich žiakov a pedagógov v auguste?

V dňoch 18.-26.augusta 2023 sa uskutoční aktivita pre žiakov základných škôl pod názvom Učíme sa o Slovensku po slovensky v Telgárte. Účastníci tohto medzinárodného tábora spoznajú prírodné a historické zaujímavosti, ako aj prvky tradičnej i súčasnej kultúry Slovenska, ktoré sú na Horehroní a v okolí Telgártu na dosah. Záujem o túto aktivitu majú žiaci z Dabaša a z Békéšskej Čaby. Osmich žiakov bude sprevádzať pedagóg Zsolt Lipták z Békéšskej Čaby.

Letný tábor pre deti z Maďarska v Nízkych Tatrách v Bystrej –Medvedici od 28. augusta do 2. septembra 2023 bude odmenou najúspešnejším žiakom v slovenčine z jazykových škôl. Tábora sa môže zúčastniť 40 žiakov. Záujem o túto voľnočasovú aktivitu v materskej krajine majú jazykové školy z Níže, Dabaša, Ďurky, Kestúca, Tatabáne Bánhidy, Čívu, Mlynkov, Santova, Alkáru, Čemera, Dunaeďháze, Jášdu, zČabačudu, Novej Huty, ako aj z Budapešti a zo Slovenského Komlóša.

Letný tábor pre deti z Maďarska je aktivita, ktorá sa realizuje na základe medzinárodných dohôd Maďarska a Slovenskej republiky s cieľom podpory národnostných menších v týchto krajinách. Zámerom Letného tábora je vytvoriť priestor na regeneráciu účastníkov prostredníctvom vzdelávacích a pohybových aktivít, ako aj doplnkového programu.
Bude to pre žiakov koncom leta zároveň vynikajúca možnosť, aby sa jazykovo naladili na hodiny slovenčiny v novom školskom roku, veď počas aktivít môžu komunikovať v autentickom jazykovom prostredí.

Ministerstvo školstva ponúka pedagógom možnosť bezplatného pobytu na seminári SAS pod názvom Systém a pravidlá od 14. do 18. augusta 2023, kde si môžu obnoviť svoje metodické kompetencie. Päťdňový kurz je určený učiteľkám a učiteľom slovenčiny pôsobiacim v zahraničí, ktorí majú záujem zdokonaliť si svoje teoretické znalosti, ale najmä praktické didaktické zručnosti pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Semináre vedú skúsené lektorky a lektori v oblasti metodiky výučby SakoCJ a prakticky orientované workshopy. Účastníčky a účastníci kurzu si mohli zvoliť, či majú záujem o absolvovanie kurzu v online, alebo v prezenčnej podobe. Po absolvovaní kurzu dostanú účastníčky a účastníci certifikát. Žiaľ, o túto možnosť prejavila záujem iba jedna učiteľka z Pišpeku.

Dúfame, že prezenčnú formu týchto motivujúcich aktivít budeme môcť zachovať aj do budúcnosti, a záujem pedagógov, ako aj študentov o tieto programy bude rásť.

Erika Lázár
školská referentka CSSM

 

Úrad Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku vypisuje súbeh

na miesto

mládežníckeho referenta

Podmienky:
Vysokoškolské vzdelanie, znalosť slovenského jazyka na najvyššom stupni. Uprednostňuje sa uchádzač, ktorý má vysokoškolské vzdelanie zo slovenčiny, maturitu v slovenskom gymnáziu v Maďarsku a patrí k slovenskej národnosti v Maďarsku.


K súbehu treba pripojiť:
Odborný životopis, výpis z registra trestov a kópiu dokumentov o vzdelaní.
Súbeh treba poslať do 21. augusta 2023 na adresu:
Úrad Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
1114 Budapest, Fadrusz u.11/A
Email: maria.matejdesz@slovaci.hu
Oficiálny výpis súbehu, ktorý obsahuje podrobné informácie a podmienky, je uverejnený na domovej stránke https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

 

Igazgatási szünet az Országos Szlovák Önkormányzat Hivatalában

Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése 75/2023 (V. 30.) OSZÖ KGY határozatával a Hivatalában 2023. július 21-étől 2023. augusztus 20-áig igazgatási szünetet határozott meg.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal hétköznap 8.00 – 15.30 óra között ügyeletet tart. Az egyes szervezeti egységek – Titkárság, Gazdasági Osztály – ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást.

 

Dr. Szabó Zoltán
hivatalvezető


Budapest, 2023. július 5.

Meghívó

2023.06.20.

Meghívó

Az Országos Szlovák Önkormányzat szeretettel meghívja Önt
a Nemzetiségi Kórusok Ökumenikus Találkozójára és Egyházzenei Hangversenyére,
amely 2023. július 2-án 13.30 órakor kezdődik Mátraszentimre - Fallóskúton, a kegyhely szabadtéri oltáránál
(GPS-koordináták: 47.91033, 19.849849)

Program:

12:00 órától szentmisét celebrál Kakuk Ferenc, érseki irodaigazgató Egri Főegyházmegye
A jelenlévőket köszöntik:
Hollerné Racskó Erzsébet, az OSZÖ elnöke
Kaszaláné Szabad Judit, a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke
Fellépnek:
„HORENKA” Bükkszentkereszti Szlovák Hagyományőrző
Énekkar, Csabai Rózsák Énekkar (Békéscsaba), Ecseri DalárdaNemzetiségi és Egyházi kórus, Gerlék (Sátoraljaújhely), Taksonyi
Vegyes Dalkör, Mezőberény Szlovák Pávakör, Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus, „Huták Virágai” Népdalkör (Pálháza),
Pro Musica Vegyes Kórus (Püspökhatvan), Rozmaring
Asszonykórus (Rudabányácska)


Társszervezők:
Paulik Antal, a magyarországi szlovákok országgyűlési szószólója
Mátraszentimre (Szent Imre herceg) plébánia
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre
Támogatók:
Miniszterelnökség
Határon túli Szlovákok Hivatala