Főoldal

Országos Szlovák Adventi Gyermektalálkozó

2023.11.29.

 Pályázati felhívás


Az Országos Szlovák Önkormányzat pályázatot hirdet a 2023. december 1-jén és 2-án Békéscsabán megrendezésre kerülő Országos Szlovák Adventi Gyermektalálkozó résztvevőinek útiköltségtérítésére.
Pályázók köre:
- általános iskolák
- tankerületi központok
- helyi szlovák önkormányzatok


A támogatás maximális összege:
Tömegközlekedés esetén: 18.000Ft / felnőtt kísérő + 2.810 Ft/ gyermek (a messziről érkezőknek javasoljuk a diák országbérlet vásárlását), mely tartalmazza a békéscsabai helyi járatra vásárolt jegyek árát is.
Kisbusszal (falubusszal) történő utazás esetén: maximum bruttó 60Ft/km üzemanyagtámogatás.


A pályázat beadásának módja, határideje:
Elektronikus levélben az anett.osztroluczki@slovaci.hu e-mail címre 2023. december 04-ig a mellékelt nyomtatvány kitöltésével.
A támogatás folyósításának módja: a rendezvény megvalósulása után, a tényleges résztvevők számának megfelelően, a jegyek vagy a menetlevél másolatának elektronikus úton történő elküldése alapján. A másolatokat kérjük 2023. december 11-ig megküldeni az alábbi e-mail címre: anett.osztroluczki@slovaci.hu

Népszámlálás 2022: ismertette a végleges adatokat a KSH:

Népszámlálás_Megyék_ 2001-2022

 

 

 

V tomto roku znovu prezenčne

2023.08.07.

V tomto roku znovu prezenčne

 V tomto roku znovu prezenčne
Cez letné prázniny opäť po dvoch rokoch pandemickej prestávky prebiehajú na Slovensku aktivity koordinované Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku účasťou žiakov zo slovenských národnostných škôl v Maďarsku.
Tieto aktivity financované sčasti Ministerstvom školstva SR, organizačne zabezpečujú odborní garanti Metodického centra univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Administratívnu stránku a cestovanie účastníkov zabezpečuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku.

V dňoch 18.-22.júna 2023 sa v Richňave pri Banskej Štiavnici realizovala Mobilná učebňa za účasti našich stredoškolákov Réky Zemen, Zelmy Júlie Baldauf a Lóránda Horvátha zo slovenského gymnázia z Budapešti. Cieľom tejto medzinárodnej aktivity bolo, aby sa žiaci slovenských stredných škôl zoznámili so slovenskými reáliami a spoznali kultúru a tradície daného regiónu a popritom rozvíjali aj počítačovú zručnosť.

Pre deti zo základných škôl bola prvou letnou aktivitou od 2.-8. júla 2023 Detská univerzita, organizačne zabezpečená Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa jej 3 žiaci z Békešskej Čaby a 3 z Budapešti v sprievode učiteľa Roberta Galáta. Súčasťou vzdelávacieho programu bolo stretnutie s významnými osobnosťami a exkurzia do okolia Banskej Bystrice. Popoludňajší odborný program lektori venovali rôznym vzdelávacím a kreatívnym aktivitám – všetko podávané alternatívnymi didaktickými metódami.

Tohoročná Škola v prírode v Donovaloch v Penzióne Zornička sa uskutočnila 7.-16. júla 2023 za účasti 40 žiakov a 4 pedagógov z Maďarska: Natálie Lopusnyi, Norberta Mikulu, Judity Balczó, Orsolyi Antala. Žiaci zo škôl prevádzkovaných CSSM z Békéšskej Čaby, zo Slovenského Komlóša, z Nového mesta pod Šiatrom a zo Sarvaša sa zúčastnili zaujímavých poznávacích výletov v Banskej Bystrici, vo Vlkolínci, v zaniknutej obci Kalište, pamätného miesta Slovenského národného povstania, ako aj výletov v Španej Doline a na Oravskom hrade. Loďou navštívili Slaninský ostrov- tzv. ostrov umenia. Neodmysliteľnou súčasťou programu boli tvorivé dielne a voľnočasové aktivity. Žiaci mohli výrobiť darčekové a dekoračné predmety tradičným spôsobom, mohli si vyskúšať bobovú dráhu na Donovaloch, kúpať sa a zahrať si divadlo. Každý deň prebiehali aktivity v čase 7.30 - 22.00 hodiny.

Trojtýždňový jazykový kurz, tzv. Letná univerzita pre maturantov a krajanov prebiehala od 10. do 28.júla 2023. Do Bratislavy vycestovali 3 stredoškoláci zo slovenského gymnázia z Budapešti a jeden pedagóg z Tatabáne-Bánhidy, aby si počas troch týždňov prehĺbili vedomosti v slovenčine. Odborným garantom tohto kurzu boli vynikajúci lektori jazykového centra UJOP Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom tohto kurzu pre stredoškolákov je v prvom rade rozvíjať komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku a odborných predmetov tých študentov, ktorí sa chystajú pokračovať vo svojich vysokoškolských štúdiách na Slovensku.

No a čo ešte čaká našich žiakov a pedagógov v auguste?

V dňoch 18.-26.augusta 2023 sa uskutoční aktivita pre žiakov základných škôl pod názvom Učíme sa o Slovensku po slovensky v Telgárte. Účastníci tohto medzinárodného tábora spoznajú prírodné a historické zaujímavosti, ako aj prvky tradičnej i súčasnej kultúry Slovenska, ktoré sú na Horehroní a v okolí Telgártu na dosah. Záujem o túto aktivitu majú žiaci z Dabaša a z Békéšskej Čaby. Osmich žiakov bude sprevádzať pedagóg Zsolt Lipták z Békéšskej Čaby.

Letný tábor pre deti z Maďarska v Nízkych Tatrách v Bystrej –Medvedici od 28. augusta do 2. septembra 2023 bude odmenou najúspešnejším žiakom v slovenčine z jazykových škôl. Tábora sa môže zúčastniť 40 žiakov. Záujem o túto voľnočasovú aktivitu v materskej krajine majú jazykové školy z Níže, Dabaša, Ďurky, Kestúca, Tatabáne Bánhidy, Čívu, Mlynkov, Santova, Alkáru, Čemera, Dunaeďháze, Jášdu, zČabačudu, Novej Huty, ako aj z Budapešti a zo Slovenského Komlóša.

Letný tábor pre deti z Maďarska je aktivita, ktorá sa realizuje na základe medzinárodných dohôd Maďarska a Slovenskej republiky s cieľom podpory národnostných menších v týchto krajinách. Zámerom Letného tábora je vytvoriť priestor na regeneráciu účastníkov prostredníctvom vzdelávacích a pohybových aktivít, ako aj doplnkového programu.
Bude to pre žiakov koncom leta zároveň vynikajúca možnosť, aby sa jazykovo naladili na hodiny slovenčiny v novom školskom roku, veď počas aktivít môžu komunikovať v autentickom jazykovom prostredí.

Ministerstvo školstva ponúka pedagógom možnosť bezplatného pobytu na seminári SAS pod názvom Systém a pravidlá od 14. do 18. augusta 2023, kde si môžu obnoviť svoje metodické kompetencie. Päťdňový kurz je určený učiteľkám a učiteľom slovenčiny pôsobiacim v zahraničí, ktorí majú záujem zdokonaliť si svoje teoretické znalosti, ale najmä praktické didaktické zručnosti pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Semináre vedú skúsené lektorky a lektori v oblasti metodiky výučby SakoCJ a prakticky orientované workshopy. Účastníčky a účastníci kurzu si mohli zvoliť, či majú záujem o absolvovanie kurzu v online, alebo v prezenčnej podobe. Po absolvovaní kurzu dostanú účastníčky a účastníci certifikát. Žiaľ, o túto možnosť prejavila záujem iba jedna učiteľka z Pišpeku.

Dúfame, že prezenčnú formu týchto motivujúcich aktivít budeme môcť zachovať aj do budúcnosti, a záujem pedagógov, ako aj študentov o tieto programy bude rásť.

Erika Lázár
školská referentka CSSM

 

Súbeh Úradu CSSM na miesto mládežníckeho referenta

2023.07.11.

Úrad Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku vypisuje súbeh

na miesto

mládežníckeho referenta

Podmienky:
Vysokoškolské vzdelanie, znalosť slovenského jazyka na najvyššom stupni. Uprednostňuje sa uchádzač, ktorý má vysokoškolské vzdelanie zo slovenčiny, maturitu v slovenskom gymnáziu v Maďarsku a patrí k slovenskej národnosti v Maďarsku.


K súbehu treba pripojiť:
Odborný životopis, výpis z registra trestov a kópiu dokumentov o vzdelaní.
Súbeh treba poslať do 21. augusta 2023 na adresu:
Úrad Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
1114 Budapest, Fadrusz u.11/A
Email: maria.matejdesz@slovaci.hu
Oficiálny výpis súbehu, ktorý obsahuje podrobné informácie a podmienky, je uverejnený na domovej stránke https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/