Főoldal

Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díj

2023.03.22.

Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díj

 A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívást tett közzé a 2023. évi „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díjra történő jelölésre.

 

 

 Vyznamenanie „Za našu národnosť“

Výzva CSSM


CSSM aj v tomto roku plánuje udeliť vyznamenania „ Za našu národnosť“ (maximum 3) osobám a kolektívom, ktoré vykonávali alebo vykonávajú významnú činnosť v prospech Slovákov v Maďarsku, prípadne vytvorili trvalé hodnoty v oblasti slovenskej kultúry, literatúry, výtvarného umenia, vedy alebo spoločenského diania.


Návrh na udelenie vyznamenania môžu predložiť:
• členovia a volené zbory CSSM,
• miestne a teritoriálne slovenské samosprávy,
• registrované slovenské občianske organizácie v Maďarsku.


Návrh v slovenskom jazyku musí obsahovať:
• presné údaje osoby alebo kolektívu,
• podrobný opis a hodnotenie činnosti, ktorá je predpokladom na udelenie vyznamenania.


Návrh treba odoslať na adresu úradu CSSM / 1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A /. Termín doručenia: do 14. apríla 2023. Návrhy hodnotí odborný výbor CSSM, vyznamenania udelí Valné zhromaždenie CSSM. Vyznamenania odovzdá predseda CSSM v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku 1. júla 2023.

 

Az Év Pedagógusa Díj 2023

2023.02.27.

Az Országos Szlovák Önkormányzat a Magyarországi Szlovák Pedagógusok Napja alkalmából 2023. április 20-án Év pedagógusa díjat adományoz egy szlovák nemzetiségi oktatás területén kiemelkedő pedagógusnak és egy óvodapedagógusnak.
Az "Év pedagógusa 2023" erkölcsi díjra vonatkozó felhívás, a díj alapszabálya és az űrlap itt található.