Országos Szlovák Önkormányzat

Nyelvünkért, kultúránkért, a szlovákságért!

Az Országos Szlovák Önkormányzat (a továbbiakban: OSZÖ) a szlovák nemzetiségi óvodapedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóit tájékoztatja az OSZÖ Közgyűlésének a Szlovák Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 152/2018 (XI. 27.) OSZÖ KGY számú határozata alapján az alábbi ösztöndíj-lehetőségről:
1. Az ösztöndíj célja: a szlovák nemzetiségi óvodapedagógus képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyt létesített szlovák nemzetiségi óvodapedagógus hallgatókat a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, szlovák nemzetiségi óvodapedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében ösztöndíjban részesítse a 2018/2019 tanév első és második szemeszterében a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi szlovák nemzetiségi egyesület ajánlása alapján.
2. Az ösztöndíj forrása: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény, illetve Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény alapján a Miniszterelnökség által kiállított Támogatói Okiratban biztosított keretösszeg.
3. Az ösztöndíj benyújtására jogosult: az alábbiakban felsorolt szlovák nemzetiségi óvodapedagógus-képzést biztosító felsőoktatási intézmények első évfolyamos nappali, esti vagy levelező képzési formában, alapszakon vagy szakirányú továbbképzési szakon (kiegészítő) szlovák nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányokat folytató magyar állampolgár hallgató

GFF-PK Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas

PPKE-BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ, Esztergom

4. Az igénylés benyújtása: a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézetéhez (továbbiakban: Iskolaközpont Pedagógiai Intézete) címezve (1062 Budapest, Lendvay utca 22.) kell benyújtani a pályázati felhívásban szereplő igénylőlapon, egy példányban papíralapon a következő mellékletekkel:
a) a felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás;
b) a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi szlovák nemzetiségi egyesület ajánlása; (amennyiben a hallgató lakóhelyén sem szlovák nemzetiségi önkormányzat, sem szlovák nemzetiségi egyesület nem működik, motivációs levél);
c) nyilatkozat, hogy az igénylő hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
5. Az igénylés benyújtásának határideje: jelen felhívás közzétételét követő 20. nap
6. A benyújtott igénylések alapján az OSZÖ elnöke dönt az ösztöndíj odaítéléséről, és az ösztöndíjasok névsorát közzéteszi az OSZÖ honlapján. Az ösztöndíjassal ösztöndíjszerződést (a továbbiakban: szerződés) a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke köt.
7. Az igénylés elbírálásának határideje: 30 nap
8. Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki:

a) a fentiekben felsorolt szlovák nemzetiségi óvodapedagógus-képzést nyújtó felsőoktatási intézmény aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója,
b) a felhívás 4. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta.
9. Az ösztöndíj mértéke hallgatónként és havonta:
9.1. a 2018/2019. tanév első szemeszterében (2018. szeptember – 2019. januárig – 5 hónap időtartamra):
a.) nappali szakokon: nettó 60.000 Ft/hó
b.) esti és levelező szakokon: nettó 40.000 Ft/hó
9.2. a 2018/2019. tanév második szemeszterében (2019. február – 2019. júniusig – 5 hónap időtartamra):
a.) Kitűnő tanulmányi átlag (4,50 felett) esetén:
• nappali szakokon: nettó 75.000 Ft/hó
• esti és levelező szakokon: nettó 50.000 Ft/hó
b.) Jó tanulmányi átlag (3,50 felett) esetén:
• nappali szakokon: nettó 50.000 Ft/hó
• esti és levelező szakokon: nettó 30.000 Ft/hó
c.) Az előző félév sikeres teljesítése (3,50 alatt) esetén:
• nappali szakokon: nettó 25.000 Ft/hó
• esti és levelező szakokon: nettó 15.000 Ft/hó
amely összeg a lezárt félév végén első alkalommal 2019. február 28-ig egyösszegben, 2019. március 1-jétől havonta kerül folyósításra.
10. Az ösztöndíj időtartama: tíz hónap, és a hallgatói jogviszony alatt a 2018/2019. tanév első és második szemeszter végéig tart.
11. Az ösztöndíj folyósításának feltétele:
a) az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott, aláírt szerződés,
b) a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete részére történő benyújtása, mely szerint a hallgató az intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a második félévben pedig (az előző félév lezárását követő 8 napon belül benyújtva) az előző félévi tanulmányi eredménye alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult.
12. Az ösztöndíj folyósításának módja: átutalással a hallgató által a szerződésben megadott lakossági folyószámlára.
13. Az ösztöndíj összege személyi jövedelemadó-mentes.
14. A szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.
15. A hallgató az ösztöndíj szerződés aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy a Támogató által az 1. pontban meghatározott cél érdekében:
a) a szlovák nemzetiségi óvodapedagógus képzésben tanulmányait elhivatottan és eredményesen folytatja, törekszik a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;
b) szlovák nemzetiségi óvodapedagógus végzettséget és szakképzettséget szerez;
c) az oklevél megszerzését követően szlovák nemzetiségi köznevelési intézménnyel – óvoda – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású
közalkalmazotti jogviszonyt létesít legalább olyan időtartammal, ameddig részére az ösztöndíjat folyósították, amelynek létesítéséről a Támogatót 8 napon belül tájékoztatja;
d) tanulmányai alatt részt vesz a felsőoktatási intézménye által és a lakó/tartózkodási helyén szervezett szlovák nemzetiségi tartalmú programokon és képzéseken, amennyiben azok tanulmányi kötelezettségének teljesítését nem akadályozzák;
e) adatváltozás esetén haladéktalanul – 8 napon belül – tájékoztatást ad a Támogatónak.
16. Az igényléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetétől az alábbi elérhetőségeken:


Cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.
Telefon: 06 1 308 7867
E-mailcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szlovák_Nemzetiségi_Óvodapedagógus_Tanulmányi_Ösztöndíjprogram_Szabalyzata.pdf

 

Igenylőlap_a_Szlovák_Nemzetiségi_Óvodapedagógus_Tanulmányi_Ösztöndíjhoz.docx

 

NÖP_adatkezelési_nyilatkozat_minta.pdf

Békéscsaba - Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Budapest - Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Sátoraljaújhely - Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium

Szarvas - Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Tótkomlós - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete

Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete

Ľudové noviny - A magyarországi szlovákok hetilapja és portálja

SlovakUm Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Non-profit Közhasznú KFT

Vertigo Szlovák Színház

Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központja

Magyarországi Szlovákok Pedagógiai Módszertani Központja

A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat